Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Θαλάσσιου Δικαστηρίου 1828-1829

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Θαλάσσιου Δικαστηρίου 1828-1829

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός τόμου

20-21

Είδος εντύπου

Επετηρίδα

Έτος έκδοσης

1973-1974

Συγγραφέας/ Εκδότης

Θέμελη - Κατηφόρη , Δέσποινα

Περισσότερα...

Αριθμός σελίδων

25-60

Θεματική ενότητα

Εκδόσεις πηγών του δικαίου

Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Δημόσιο δίκαιο

Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Αστικό δίκαιο-Πολιτική Δικονομία

Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Αστικό δίκαιο-Γενικές Αρχές

Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Εμποροναυτικό δίκαιο

Σχόλια

Βλέπε την έκδοση των αποφάσεων στη συλλογή Νομικές πηγές της Μεταβυζαντινής περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/