Εἰσαγωγή στὴν ἒκδοση Ἀναστασίας Σιφωνίου-Καράπα, Μενελάου Α. Τουρτόγλου, Σπυρίδωνος Ν. Τρωϊάνου, Μανουήλ Μαλαξοῦ Νομοκάνων, Κριτική ἒκδοσις τοῦ ἀρχικοῦ κειμένου (Πρόδρομος παρουσίασις τῶν πεὶ μνηστείας κεφ. ΣΞΘ΄-ΣΠΗ΄)

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

Εἰσαγωγή στὴν ἒκδοση Ἀναστασίας Σιφωνίου-Καράπα, Μενελάου Α. Τουρτόγλου, Σπυρίδωνος Ν. Τρωϊάνου, Μανουήλ Μαλαξοῦ Νομοκάνων, Κριτική ἒκδοσις τοῦ ἀρχικοῦ κειμένου (Πρόδρομος παρουσίασις τῶν πεὶ μνηστείας κεφ. ΣΞΘ΄-ΣΠΗ΄)

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός τόμου

16-17

Είδος εντύπου

Επετηρίδα

Έτος έκδοσης

1969-1970

Περισσότερα...

Συγγραφέας/ Εκδότης

Ζέπος , Παναγιώτης Ι.

Περισσότερα...

Αριθμός σελίδων

1-6

Θεματική ενότητα

Εκδόσεις πηγών του δικαίου

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Οικογενειακό δίκαιο

Σχόλια

Βλέπε την έκδοση του Νομοκάνονα στη συλλογή Νομικές πηγές της Μεταβυζαντινής περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/