Ὁμολογία τοῦ Ἀντώνη Δεσποτάκη, 1796, Ὀκτωβρίου 10, Σίφνος, αριθ. εγγράφου 59

Ενότητα:

Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού

Χαρακτηρισμός Εγγράφου

Ὁμολογία τοῦ Ἀντώνη Δεσποτάκη, 1796, Ὀκτωβρίου 10, Σίφνος, αριθ. εγγράφου 59

Τίτλος εντύπου

Νομικά έγγραφα Σίφνου της συλλογής Γ. Μαριδάκη, 1684-1835 : μετά συμβολών εις την έρευναν του Μεταβυζαντινού Δικαίου εκδιδόμενα υπό Γεωργίου Α. Πετρόπουλου

Τίτλος σειράς

Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας

Αριθμός τόμου

3, τεύχος Ι

Τύπος κειμένου

Ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα

Κατηγορία κειμένου

Χεωστικό ομόλογο

Τίτλος

Ὁμολογία τοῦ Ἀντώνη Δεσποτάκη, 1796, Ὀκτωβρίου 10, Σίφνος

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τόπος έκδοσης / σύνταξης

Αθήνα

Περισσότερα...

Χρονολογία έκδοσης / σύνταξης

1956

Περισσότερα...

Συγγραφέας /Εκδότης

Πετρόπουλος , Γεώργιος Α.

Περισσότερα...

Σχόλια

Βλέπε το σχολιασμό του συγκεκριμένου εγγράφου στην συλλογή Μελέτες Ιστορίας Δικαίου. Βλ. πίνακες λέξεων, κυρίων ονομάτων και τοπωνυμίων, πραγμάτων και συζητουμένων κειμένων στις σ. 476-517 του έργου

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/