Διοικητικά έγγραφα στην ιταλική γλώσσα

Ενότητα:

Περίγραμμα της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου

Είδος πηγής

Διοικητικά έγγραφα στην ιταλική γλώσσα

Τίτλος εντύπου

Περίγραμμα Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου του Λατινοκρατούμενου Ελληνισμού. Τα Λατινικά, Ιταλικά και Γαλλικά κείμενα

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος σειράς

Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών

Αριθμός τόμου

65

Τόπος έκδοσης/σύνταξης

Αθήνα

Περισσότερα...

Έτος περιγράμματος

2012

Όνομα συγγραφέα περιγράμματος

Χατζάκης , Ιωάννης

Περισσότερα...

Αριθμός λήμματος

659

Χρονολογία εγγράφων λήμματος

1637

Τόπος σύνταξης πηγής

Βενετία

Περισσότερα...

Όνομα συγγραφέα/ εκδότη

Τσιρπανλής , Ζαχαρίας

Περισσότερα...

Βιβλιογραφική παραπομπή

Χριστόδουλος και Παρθένιος, Αρχιεπίσκοποι Κύπρου και οι σχέσεις τους με το Βατικανό (1639-1641)

Τίτλος

Χριστόδουλος και Παρθένιος, Αρχιεπίσκοποι Κύπρου και οι σχέσεις τους με το Βατικανό (1639-1641)

Τύπος

Άρθρα σε συνέδρια

Συγγραφείς

Ζ. Τσιρπανλής

Δημοσίευση

Πρακτικά Συμποσίου Κυπριακής Ιστορίας, Ιωάννινα 1984, σσ. 85-111

Σελίδα αναφοράς

σσ. 109-111, αρ. 1-3

Σχόλια

Βλέπε την εισαγωγή (ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση) και τις αρχές της έκδοσης στη Συλλογή, Μελέτες Ιστορίας Δικαίου (Ι. Χατζάκης, Εισαγωγή, Πραγματεῖαι της Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 65 (2012), σσ. 81-107 του έργου). Βλέπε βιβλιογραφία και συντομογραφίες στις σελ. 11-79 του έργου. Βλέπε ευρετήρια τόπων και χρονολόγιο στις σελ. 459-471 του έργου

Νομικοί Όροι

Εξορία

Απόφαση, διάταγμα, διαταγή της βενετικής Συγκλήτου

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/