Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

<< 10 10 >>

Σύνολο: 11921

Ὁ κώδικας τοῦ νοταρίου Νάξου Ἰωάννου Μηνιάτη 1680-1689 (χφ. Γ.Α.Κ. 86)

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
29-30

Ὁ κώδικας τοῦ νοταρίου Νάξου Ἰωάννου Μηνιάτη 1680-1689 (χφ. Γ.Α.Κ. 86)

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
29-30

Ὁ κώδικας τοῦ νοταρίου Νάξου Ἰωάννου Μηνιάτη 1680-1689 (χφ. Γ.Α.Κ. 86)

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
29-30

Ὁ κώδικας τοῦ νοταρίου Νάξου Ἰωάννου Μηνιάτη 1680-1689 (χφ. Γ.Α.Κ. 86)

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
29-30

Ὁ κώδικας τοῦ νοταρίου Νάξου Ἰωάννου Μηνιάτη 1680-1689 (χφ. Γ.Α.Κ. 86)

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
29-30

Ὁ κώδικας τοῦ νοταρίου Νάξου Ἰωάννου Μηνιάτη 1680-1689 (χφ. Γ.Α.Κ. 86)

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
29-30

Ὁ κώδικας τοῦ νοταρίου Νάξου Ἰωάννου Μηνιάτη 1680-1689 (χφ. Γ.Α.Κ. 86)

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
29-30

Ὁ κώδικας τοῦ νοταρίου Νάξου Ἰωάννου Μηνιάτη 1680-1689 (χφ. Γ.Α.Κ. 86)

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
29-30

Ὁ κώδιξ τῶν ψηφισμάτων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας. Α 1828-1829. Ἡ διαδικασία τῆς ψηφίσεως. Τα κείμενα τῶν ψηφισμάτων.

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
14

Ὁ κώδιξ τῶν ψηφισμάτων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας. Α 1828-1829. Ἡ διαδικασία τῆς ψηφίσεως. Τα κείμενα τῶν ψηφισμάτων.

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
14

Ὁ κώδιξ τῶν ψηφισμάτων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας. Α 1828-1829. Ἡ διαδικασία τῆς ψηφίσεως. Τα κείμενα τῶν ψηφισμάτων.

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
14
<< 10 10 >>