Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

<< 10

Σύνολο: 11921

Ὁμολογία τῆς νήσου Μήλου, 1812, Ἰουλίου 22, Μῆλος

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τῆς νήσου Μήλου, 1818, Ἰουλίου 12, Μήλος

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τῆς νήσου Μήλου, 1818, Ἰουλίου 12, Μῆλος

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τῆς νήσου Μήλου, 1819, Δεκεμβρίου 22, Μῆλος

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τῆς νήσου Μήλου, 1819, Δεκεμβρίου 22, Μῆλος

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
3, τεύχος Ι
<< 10