Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

<< 10

Σύνολο: 11921

Ὁμολογία τοῦ κοινοῦ τῆς Μήλου, 1820, Αὐγούστου 19, Μῆλος

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ κοινοῦ τῆς Μήλου, 1820, Αὐγούστου 19, Μῆλος

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ κοινοῦ τῆς Ἀμοργοῦ, 1810, Σεπτεμβρίου 28, Ἀμοργός

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ κοινοῦ τῆς Ἀμοργοῦ, 1810, Σεπτεμβρίου 28, Ἀμοργός

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ ἁγίου Μήλου, 1786, Αὐγούστου 3, Χίος

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ ἁγίου Μήλου, 1786, Αὐγούστου 3, Χίος

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ Ἀντωνάκη Νικολάου Γρυπάρη, 1785, Ἰουλίου 25, Σίφνος

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ Ἀντωνίου Γρυπάρη, 1764, Ἰανουαρίου 5, Σίφνος

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ Ἀντωνίου Γρυπάρη, 1764, Ἰανουαρίου 5, Σίφνος

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ Ἀντώνη Βρεμμένου, 1812, Ἰουνίου 17, Σίφνος

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ Ἀντώνη Βρεμμένου, 1812, Ἰουνίου 17, Σίφνος

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ Ἀντώνη Δεσποτάκη, 1796, Ὀκτωβρίου 10, Σίφνος

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
3, τεύχος Ι
<< 10