Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

<< 10

Σύνολο: 11921

Ὁμολογία τοῦ Κωνσταντίνου Μπάου, 1820, Μαρτίου 30, Σίφνος

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ Κωνσταντίνου Μπάου, 1822, Ἰανουαρίου 22, Σίφνος

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ Κωνσταντίνου Μπάου, 1822, Ἰανουαρίου 22, Σίφνος

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ Μανώλη και της Μαρίας Ἀργυροῦ, 1820, Ἀπριλίου 14, Σίφνος

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
3. τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ Μανώλη καὶ τῆς Μαρίας Ἀργυροῦ, 1820, Ἀπριλίου 14, Σίφνος

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ Νικολῆ Σφήκα, 1780, Ἀπριλίου 21, Σίφνος

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ Νικολῆ Σφήκα, 1780, Ἀπριλίου 21, Σίφνος

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ Νικολῆ Σφήκα, μεταξύ τῶν ετῶν 1796 καί 1812, Σίφνος

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ Νικολῆ Σφήκα, μεταξύ τῶν ἐτών 1796 καὶ 1812, Σίφνος

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ Στοβαράκη, 1820, Φεβρουαρίου 12, Σίφνος

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ Στοβαράκη, 1820, Φεβρουαρίου 12, Σίφνος

Ενότητα: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
3, τεύχος Ι

Ὁμολογία τοῦ Φρασὲ Διαμῆ Δεπάστε, 1820, Ἀπριλίου 12, Σίφνος

Ενότητα: Νομικές Πηγές της Μεταβυζαντινής Περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού
3, τεύχος Ι
<< 10