(Άγιος) Αντώνιος ο Αθηναίος ,

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Αθηναίος (Άγιος) , Αντώνιος

Περισσότερα...

Περίληψη

Κατήγετο εξ Αθηνών, επωλήθη ως δούλος από τους Αρβανίτας εις τούς οποίους ειργάζετο, εις Αγαρηνούς [ιμάμιδες]. Τέλος επωλήθη εις τινά χριστιανόν μετά τού οποίου ήλθεν εις Κων/πόλιν καί ειργάζετο εις τό εργαστήριον του. Αναγνωρισθείς από τόν πρώτον του κύριον ωδηγήθη εις τόν κριτήν με τήν κατηγορίαν ότι ήτο πρότερον τούρκος. Έπειτα από φυλακίσεις και βασανισμούς αποκεφαλίζεται εις τό Ακ-σαράϊ τη 5η Φεβρουαρίου ημέρα δ΄1774. οι χριστιανοί της Βλάγκας παραλαβόντες τό λείψανον τό έθαψαν εις τόν ναόν της ζωοδόχου πηγής τό μαρτύριον του συνέγραψε καθώς και την ακολουθίαν του ο ιερομόναχος Ιωακείμ ο Πάριος.

Γεγονός

Πώληση του Αντωνίου του Αθηναίου από τους Αρβανίτες ως δούλου στους Αγαρηνούς

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Κωνσταντινούπολη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Πώληση του Αντωνίου του Αθηναίου σε ένα χριστιανό στην Κωνσταντινούπολη

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Καταδίκη και αποκεφαλισμός του Αντωνίου του Αθηναίου

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1774 Φεβρουάριος 5

Περισσότερα...

Γεγονός

Ενταφιασμός του λειψάνου του Αντωνίου του Αθηναίου στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Συγγραφή του μαρτυρίου και σύνθεση της ακουλουθίας του μαρτυρίου του Αντωνίου του Αθηναίου από τον ιερομόναχο Ιωακείμ τον Πάριο

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Παραπομπή

Νέον Μαρτυρολόγιον ήτοι μαρτύρια των νεοφανών μαρτύρων μετά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως κατά διαφόρους καιρούς και τύπους μαρτυρησάντων

Τίτλος

Νέον Μαρτυρολόγιον ήτοι μαρτύρια των νεοφανών μαρτύρων μετά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως κατά διαφόρους καιρούς και τύπους μαρτυρησάντων

Τύπος

Αρχεία

Συγγραφείς

Ανώνυμος

Δημοσίευση

Νυν δε το δεύτερον εκδίδεται δαπάνη Στεφάνου Κωνστ. Σκαθάρου του εξ Αθηνών, εν Αθήναις 1856

Σελίδα αναφοράς

193-196

Θέμα

Εκκλησία

Πρόσωπα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/