Πρόσωπα

A/a Όνομα Τίτλος Ιδιότητα Τύπος
396 Delaunay , Catherine Συγγραφέας Πρόσωπο
8495 Delaville Le Roulx , J. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
8422 Della Rocca, Morozzo , R. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
12881 Dell’Agata -Popova , Doriana Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
40315 Demetrios 001 Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
38074 Demochares 001 imperial spatharios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
9383 Dennis , G. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
8412 Desimoni , C. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
25230 Detel , W. Συγγραφέας Πρόσωπο
24613 Detienne , M. Συγγραφέας Πρόσωπο
314 Di Carlo , Chris Συγγραφέας Πρόσωπο
24704 Dies , A. Συγγραφέας Πρόσωπο
<< 10 10 >>