Έγινε σαν σήμερα

Η ισοτιμία της χρυσής βρετανικής λίρας έφθασε τις 7.200.000 δρχ. στην Αθήνα, στο ανώτερο επίπεδο μέχρι σήμερα. Στις περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες στη ότια Πελοπόννησο βρίσκεται στις 5.000.000 δρχ. | 1944-03-03 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ερρίφθησαν στην Πελοπόννησο και στη Στερεά προκηρύξεις του P.W.E., που διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του Ε.Λ.Α.Σ. στην Ηλεία ότι καλεί [τους αξιωματικούς] να καταταγούν στις δυνάμεις του μετά από εντολή του Γ.Σ.Μ.Α. Ο Ε.Λ.Α.Σ. Πελοποννήσου ισχυρίζεται ότι αυτές οι προκηρύξεις είναι γερμανικές, ενώ η Κ.Ε. του Ε.Α.Μ. ότι η ίδια η πρόσκληση προς κατάταξη ήταν γερμανικός ελιγμός. | 1944-03-03 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Τσουδερός απαντά στο από 2 Μαρτίου τηλεγράφημα του Βεντήρη και τονίζει ότι η πραγματοποίηση δημοψηφίσματος για την επίλυση του πολιτειακού θα προκαλέσει αναπόφευκτα εμπαθείς συζητήσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα, οι οποίες πρέπει να αποφευχθούν. | 1943-03-03 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Leeper μεταφέρει στο F.O. τις απόψεις του Τσουδερού, μετά από αίτημα του τελευταίου, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις στο πολιτικό επίπεδο, που πρέπει να ξεκινήσουν μετά την επίτευξη της Συμφωνίας της Πλάκας. Ο Τσουδερός δεν πρόκειται να ανακαλέσει τη δέσμευσή του να συζητήσει με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, αλλά και δεν θα υποχωρήσει στους εκβιασμούς του Ε.Α.Μ. Εξάλλου, δεν επιθυμεί να μεταβεί αντιπροσωπεία του Ε.Α.Μ. στο Κάιρο, πριν την άφιξη αξιόπιστων πολιτικών που θα ενισχύσουν τη θέση του. | 1944-03-03 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Leeper τηλεγραφεί στο F.O. ότι ο περιορισμός της Συμφωνίας της Πλάκας σε στρατιωτικά ζητήματα ήταν επιθυμία του Τσουδερού, καθώς και των Βρετανών. Η Συμφωνία φαίνεται ότι διατηρεί το status quo στη δυτική Ελλάδα, ενώ δεν επετεύχθει διακανονισμός για την Ήπειρο και τη δυτική Ρούμελη. Το ίδιο ισχύει και για το θέμα του ανώτατου διοικητή, αν και συμφωνήθηκε ότι θα γινόταν δεκτός ο Οθωναίος, τον οποίο αποδέχεται και η ελληνική Κυβέρνηση. Επίσης δεν επετεύχθη συμφωνία για τη δημιουργία προπαρασκευαστικής κυβερνητικής επιτροπής. Προτιμότερο, πάντως, θα ήταν το Ε.Α.Μ., μόνο ή από κοινού με την Ε.Κ.Κ.Α., να συγκροτήσει ένα είδος επιτροπής για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τον Τσουδερό. | 1944-03-03 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Ζέρβας, με μήνυμά του προς το Γ.Σ.Μ.Α. και την ελληνική Κυβέρνηση, υποστηρίζει ότι τα ακόλουθα πολιτικά κόμματα και οργανώσεις εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους προς τις Ε.Ο.Ε.Α. και την απόφασή τους να τις συνδράμουν στο μέλλον: Κόμμα Φιλελευθέρων, Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα, Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας, Εθνικό Λαϊκό Κόμμα, Αγροτικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, Δεύτερη Διεθνής, οργάνωση AESTARE, Πανελλήνιος Ένωσις Εφέδρων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, Ελληνοβρετανική Οργάνωσις Εθελοντών, Λαϊκή Απελευθερωτική Ένωσις, Εθνική Αγροτική Δράση, Εθνική Δράση, Εθνικά Επαναστατικά Σώματα, Εθνικό Κομιτάτο, Εθνικός Σύνδεσμος Εφέδρων, 'Ενωσις Πατρίδος, Ιερή Φάλαγξ, Οργάνωσις Ελεύθερης Ελλάδας, Π.Ε.Α.Ν., Σπίθα, Τρίαινα, Χ. | 1944-03-03 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Μιχαλόπουλος εκθέτει με υπόμνημά του στον Τσουδερό τα αποτελέσματα των επαφών που είχε με πολιτικούς στο Κάιρο, μετά από εντολή του, σχετικά με την εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα μετά την Απελευθέρωση. (Το υπόμνημα διαβιβάζει στις 3 Μαρτίου ο Palairet στο F.O.). | 1943-03-03 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Αυτοκράτορας της Ρωσίας. | 1651 Μάρτιος 3 | Ρωσία | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στον Αλέξιο Μιχαήλοβιτς, αυτοκράτορα απάσης Ρωσίας, Βλαδιμηρίου και βασιλιά Αστραχανίου | 1651 Μάρτιος 3 | Ρωσία | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο Βλαδιμήριο της Ρωσίας | 1651 Μάρτιος 3 | Βλαδιμήριον | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Ναζαρέτ και πάσης Γαλιλαίας. | 1651 Μάρτιος 3 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στον Βσαττζσκίον. | 1651 Μάρτιος 3 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στους άρχοντες των Γορσκών. | 1651 Μάρτιος 3 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά του Αλμάκ Ιβάνοβιτζ | 1651 Μάρτιος 3 | Ρωσία | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Φιρμάνι με εντολή προς τον οικουμενικό πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄να μεριμνήσει για τον αφοπλισμό των Ελλήνων, να αγγείλει αμνηστεία των Ελλήνων με τον όρο να τηρηθεί η υποταγή στην Υψηλή Πύλη και να αφορίσει τους επαναστάτες | 1821 Μάρτιος 3 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αποστολή Βλάχου από τον κεχαγιά Sali προς τον Νικόλαο Μαυρογένη μεταφέροντας πληροφορία για τους Νέμτζους | 1788 Μάρτιος 3 | Κιϊνένι | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Καταστροφή του Χάρμοβου από τον Αλή πασά με τη βοήθεια των Γαρδικιωτών | 1812 Μάρτιος 3 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ιστόρηση του ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Άρτα με χορηγία του μητροπολίτη Ναυπάκτου και Άρτης σύμφωνα με επιγραφή στην πύλη του ναού. | ζρλγ΄Μάρτιος γ΄ | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)