Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1926. Συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της Ελλάδας. Αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, που στεγάζεται στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών και παραρτήματα που στεγάζονται στα Κέντρα Ερεύνης της.

Η συλλογή της περιλαμβάνει περίπου 220.000 τόμους βιβλίων και 3.500 τίτλους περιοδικών εκδόσεων. Οι κύριες κατηγορίες υλικού είναι: Φιλοσοφία, Δίκαιο, Λαογραφία, Ιστορία, Ελληνική και Λατινική Γραμματεία, Αρχαιολογία, Τέχνη και Κοινωνιολογία.

H Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί πρωτίστως τις ανάγκες των ερευνητών του Ιδρύματος, είναι ανοιχτή όμως και στο ευρύτερο κοινό.

Αντικείμενο της είναι η υποστήριξη της έρευνας μέσω της συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης βιβλίων, περιοδικών και εν γένει πληροφοριών σε κάθε φυσική μορφή.

Διαθέτει υλικό σπάνιο και μοναδικό, τόσο από δωρεές μεγάλων ευεργετών του Έθνους, όσο και από αγορές και ανταλλαγές με Ιδρύματα και Οργανισμούς.

Συντηρεί και αναδεικνύει το πλούσιο, σπάνιο και σε πολλές περιπτώσεις μοναδικό υλικό που έχει στην κατοχή της η Βιβλιοθήκη. Διαθέτει το υλικό της, καθώς και τις υπηρεσίες που διευκολύνουν στην πρόσβαση σε αυτό, για χρήση στο ερευνητικό κοινό μέσω εσωτερικού δανεισμού, διαδανεισμού, σε ψηφιακή μορφή και για επιτόπια μελέτη.

Όσον αφορά στην ανάπτυξη της συλλογής, είναι υπεύθυνη για τη βιβλιογραφική έρευνα και τις παραγγελίες υλικού, κυρίως βάσει των αναγκών των Κέντρων Ερεύνης της Ακαδημίας.

Διενεργεί ανταλλαγές εκδόσεων με Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Συνεργάζεται με βιβλιοθήκες του εσωτερικού και του εξωτερικού και συμμετέχει σε συνεργατικά σχήματα για την καλύτερη δυνατή παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών.

Επιπλέον, οργανώνει και καταλογογραφεί το πρωτογενές ιστορικό αρχειακό υλικό της Ακαδημίας διευκολύνοντας την πρόσβαση σε αυτό και τη διάσωση της ιστορίας της.

Με ειδικευμένο προσωπικό επεξεργάζεται βιβλιοθηκονομικά το υλικό και συντάσσει καταλόγους, βάσει των διεθνών προτύπων, προκειμένου να είναι αποτελεσματικά προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Είναι υπεύθυνη για τις συνδρομές σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων.

Τέλος, συντάσσει την Ελληνική Βιβλιογραφία του 20ου αιώνα.