Έκθεσις της κατά την επαρχίαν Βοδενών διανοητικής αναπτύξεως

Ενότητα:

Βιβλιοθήκη

Τίτλος εντύπου

Έκθεσις της κατά την επαρχίαν Βοδενών διανοητικής αναπτύξεως

Δημοσίευση

Εν Κωνσταντινουπόλει :Τυπ. Βουτυρά , 1874

Έτος έκδοσης

1874

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός σελίδων

50

Θέμα

Εκπαίδευση -- Ελλάδα -- Μακεδονία -- 19ος αι.

Έδεσσα -- Σχολεία

Στοιχεία αντιτύπου από opac Βιβλιοθήκης ΑΑ

20550

Αναγνωριστικό αντιτύπου opac

GR-AtACAb10078640

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/