Άνθη νεοθαλή και νεόδρεπτα εκ του Λειμώνος του κατά Κέρκυραν κοινού φροντιστηρίου : πρωτόλεια παιδείας, άτινα παρά τινών πρωτοπείρων μαθητών του αυτού επονήθησαν, και εξεφωνηθήσαν έτει 1862 κατά την ημέραν της εορτής του Γενέσιου της Θεομήτορος οις προτέτ

Ενότητα:

Βιβλιοθήκη

Τίτλος εντύπου

Άνθη νεοθαλή και νεόδρεπτα εκ του Λειμώνος του κατά Κέρκυραν κοινού φροντιστηρίου : πρωτόλεια παιδείας, άτινα παρά τινών πρωτοπείρων μαθητών του αυτού επονήθησαν, και εξεφωνηθήσαν έτει 1862 κατά την ημέραν της εορτής του Γενέσιου της Θεομήτορος οις προτέτακται και ο πανηγυρικός λόγος εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον

Συγγραφέας

Καββαδίας , Ιερεμίας

Δημοσίευση

Εν Λειψία της Σαξονίας :Τυπ. του Βρεϊτκύπφ , 1766

Έτος έκδοσης

1766

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός σελίδων

52

Θέμα

Μαρία, Θεοτόκος -- Εορτές

Στοιχεία αντιτύπου από opac Βιβλιοθήκης ΑΑ

20578

Αναγνωριστικό αντιτύπου opac

GR-AtACAb10078480

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/