Τα κατά τον μητροπολίτην Αδριανουπόλεως Διονύσιον, ήτοι τηλεγραφήματα, επιστολαί, απαντήσεις, αναφοραί και διάφορα έγγραφα, χρονολογούμενα από της ς' Φεβρουαρίου 1879, μέχρι της ΙΔ' Ιουνίου 1880

Ενότητα:

Βιβλιοθήκη

Τίτλος εντύπου

Τα κατά τον μητροπολίτην Αδριανουπόλεως Διονύσιον, ήτοι τηλεγραφήματα, επιστολαί, απαντήσεις, αναφοραί και διάφορα έγγραφα, χρονολογούμενα από της ς' Φεβρουαρίου 1879, μέχρι της ΙΔ' Ιουνίου 1880

Δημοσίευση

Εν Κωνσταντινουπόλει :[χ.ό.], 1880

Έτος έκδοσης

1880

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός σελίδων

68

Θέμα

Διονύσιος -- Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως

Στοιχεία αντιτύπου από opac Βιβλιοθήκης ΑΑ

20822

Αναγνωριστικό αντιτύπου opac

GR-AtACAb10078242

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/