Έκθεσις της Έπιτροπής επί των Γερμανικών Ωμοτήτων διορισθείσης υπό της κυβερνήσεως της α. βρεττανικής μεγαλειότητος και προεδρευομένης υπό του εντιμότατου υποκόμητος Βράις τέως βρεττανού πρεσβευτού εν Ουασιγκτώνι

Ενότητα:

Βιβλιοθήκη

Τίτλος εντύπου

Έκθεσις της Έπιτροπής επί των Γερμανικών Ωμοτήτων διορισθείσης υπό της κυβερνήσεως της α. βρεττανικής μεγαλειότητος και προεδρευομένης υπό του εντιμότατου υποκόμητος Βράις τέως βρεττανού πρεσβευτού εν Ουασιγκτώνι

Συγγραφέας

Επιτροπή επί των Γερμανικών Ωμοτήτων

Δημοσίευση

[χ.τ.] :[χ.ό.], [19--;]

Έτος έκδοσης

[19--;]

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός σελίδων

76

Θέμα

Παγκόσμιος Πόλεμος, 1914-1918 -- Φρικαλεότητες

Στοιχεία αντιτύπου από opac Βιβλιοθήκης ΑΑ

23502

Αναγνωριστικό αντιτύπου opac

GR-AtACAb10078064

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/