Τελετουργία Ιερά ήτοι διατύπωσις σύντομος των ιεροτελεστιών των εν τη Ορθοδόξω Γραικο-Ρωσσιακή Εκκλησία άνωθεν ες γε και καθ' ημάς

Ενότητα:

Βιβλιοθήκη

Τίτλος εντύπου

Τελετουργία Ιερά ήτοι διατύπωσις σύντομος των ιεροτελεστιών των εν τη Ορθοδόξω Γραικο-Ρωσσιακή Εκκλησία άνωθεν ες γε και καθ' ημάς

Συγγραφέας

Γαβριήλ , Μητροπολίτης Νοβογροδίας και Αγιοπετρουπόλεως

Βούλγαρης , Ευγένιος

Δημοσίευση

Εν Πετρουπόλει :[χ.ό.], 1799

Έτος έκδοσης

1799

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός σελίδων

404

Θέμα

Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Λειτουργία και Τυπικό

Στοιχεία αντιτύπου από opac Βιβλιοθήκης ΑΑ

30855

Αναγνωριστικό αντιτύπου opac

GR-AtACAb10070600

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/