Μέγας κριτής

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

Μέγας κριτής

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός τόμου

45

Είδος εντύπου

Επετηρίδα

Έτος έκδοσης

2014 - 2015

Περισσότερα...

Συγγραφέας/ Εκδότης

Schminck , Andreas

Αριθμός σελίδων

189-192

Γλώσσα

Ελληνικά - Νέα (1453-)

Περίληψη

Andreas Schminck: Μέγας κριτής Ο Τιπούκειτος, ο περίφημος αυτός “ἴνδηξ" των Βασιλικών του τέλους του 11ου αι., περιλαμβάνει στο μοναδικό σωζόμενο χειρόγραφό του, τον Cod. Vat. Gr. 853 (fol. 1r), μία ελλιπή καταχώριση όπου απαντά η περίεργη αναφορά: «μ»; «κριτοῦ τού Πατζῆ». Μετά την ερμηνευτική απόδοση του “μ" ως "μεγάλου", μία εκδοχή προς την οποία έμμεσα φαίνεται να κλίνει ο Σπ. Τρωιάνος, ο Κ. Πιτσάκης επανήλθε στην άποψη που είχε υποστηρίξει παλαιότερα ο G. Mercati. σύμφωνα με την οποία το μυστηριώδες "μ" θα πρέπει μάλλον να αποδοθεί ως "Μιχαήλ" ή "Μανουήλ" με βάση το ορθό επιχείρημα ότι ο “μέγας κριτής" δεν υπήρξε ποτέ επίσημος τίτλος βυζαντινού αξιωματούχου. Ο συγγραφέας του άρθρου επιχειρεί μία νέα ανάγνωση των πρώτων στίχων της Πείρας, περίφημης συλλογής αποσπασμάτων από τις δικαστικές αποφάσεις του Ευσταθίου του Ρωμαίου των μέσων του 11ου αι. Σύμφωνα με την εκδοχή που θα υποστηρίξει, ο Πατζής χρησιμοποίησε την καταγραφή της Πείρας "έκ τῶν πράξεων τού μεγάλου κριτοῦ (και όχι κυροῦ) Ευσταθίου τοῦ Ῥωμαίου" (Cod. Laur. 80.6. fol. 48lr) ως πρότυπο προκειμένου να προσδώσει και στον εαυτό του τον χαρακτηρισμό του "μεγάλου κριτοῦ"• ένας καθ' όλα επαινετικός χαρακτηρισμός που θα του επέτρεπε να αναρριχηθεί στη σειρά των επιφανών βυζαντινών δικαστών μεταξύ των οποίων την πλέον τιμητική θέση κατείχε ο Ευστάθιος Ρωμαίος.

Θεματική ενότητα

Βυζαντινό δίκαιο-Δημόσιο Δίκαιο-Πολιτειακοί θεσμοί

Λέξεις-κλειδιά, συναφείς ἠ αναφερόμενες νομικές πηγές

Schlüsselwörter: Tipoukeitos, Patzes, Peira, Eustathios Rhomaios. Λέξεις-κλειδιά: Τικούκειτος, Πατζής, Πεῖρα, Εὐστάθιος Ῥωμαῖος.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/