Αρχείο Αγίου Όρους Ακαδημαϊκού Παύλου Μ. Μυλωνά

Πρόκειται για ολοκληρωμένη συλλογή σχεδίων, φωτογραφιών και διαφανειών από μονές και άλλα μνημεία του Αγίου Όρους, αλλά και ανάλογου παράλληλου υλικού (π.χ. εικόνες, γλυπτά) από άλλες περιοχές. Η συλλογή καταρτίσθηκε από τον ακαδημαϊκό Παύλο Μ. Μυλωνά και τους συνεργάτες του κατά τα έτη 1969-1972. Το Αρχείο δωρήθηκε στο ΚΕΒΜΤ από τον ακαδημαϊκό Παύλο Μ. Μυλωνά (1915-2005) το 2005. Ένα μεγάλος μέρος από το υλικό αυτό είναι αφιερωμένο στις μοναστηριακές τράπεζες.

Ο αριθμός των σχεδίων με μολύβι ή μελάνι σε χοντρό χαρτί, κανσόν, σελιλόζα, ριζόχαρτο, διαφανές κανσόν κ.ά. ανέρχεται σε 600.

Ο αριθμός των φωτογραφιών (αρνητικά 6x7 εκ. και 6x9 εκ., καθώς και τυπώματα διαφόρων διαστάσεων) και διαφανειών/slides διαστάσεων 6x9 εκ., 13x18 εκ. και 3,5εκ.) ανέρχεται σε 10.000.