Πρόσωπα

A/a Όνομα Τίτλος Ιδιότητα Τύπος
13814 B. J. , Πρόσωπο Πρόσωπο
40392 Baanes 001 imperial protospatharios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
9676 Babinger , F. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
317 Bahm, Archie J. Συγγραφέας Πρόσωπο
19192 Bakalopoulos , A. E. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
5681 Bakker , W. F. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
8394 Balard , M. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
8731 Balbi , Giovanna Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
8663 Balletto , Laura Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
8676 Barbaro , E. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
40408 Bardas 001 imperial protospatharios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
38821 Bardas 002 imperial protospatharios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
10 >>