Χόικα

Ενότητα:

Αρχειακό και οπτικο-ακουστικό υλικό ερευνών

Όνομα χωριού

Χόικα

Περισσότερα...

Αριθμός

654

Κοινότητα

Χόικας

Επαρχία

Σουλίου

Νομός

Θεσπρωτίας

Ποιό είναι το παλαιότερο όνομα του χωριού (αν υπάρχει);

Δεν υπάρχει παλαιότερο όνομα

Μήπως το χωριό κατοικείται κυρίως από πρόσφυγες (πχ.χ Ποντίους, Μικρασιάτες ή άλλους - ποιούς; ) ή Σαρακατσάνους, Αρβανίτε, Πομάκους ή άλλες ομάδες;

Κατοικείται από αρβανίτες

Αν όχι, υπάρχουν μήπως οικογένειες που ανήκουν σε κάποια ή σε κάποιες από τις παραπάνω ομάδες; Πόσες περίπου;

Όλες οι οικογένειες του χωριού μηλούν αρβανίτικα

Ποιές διαλέκτους μιλούσαν παλαιότερα οι κάτοικοι του χωριού;

Αρβανίτικη

Πόσες εκκλησίες υπήρχαν παλαιότερα στο χωριό; Μήοως ξέρετε πότε είχε χτιστεί η πρώτη;

Υπήρχε μια παλαιά (της Παναγίας) που έχει κατεδαφιστεί κτισμένη πριν το 1900

Σε ποιούς ανήκαν; Μήπως ήταν οικογενειακές;

Στο χωριό

Πόσα νεκροταφεία υπήρχαν παλαιότερα στο χωριό;

Τρία (3)

Πότε για πρώτη φορά λειτούργησε σχολείο στο χωριό;

Το 1915

Ποιές ήταν οι κυριότερες ασχολίες των κατοίκων γύρω στα 1940;

Γεωργία, κτηνοντροφία

Αν υπήρχε γεωργία, ποια κυρίως προϊόντα καλλιεργούντο;

Όρυζα και καλαμπόκι

Ποιά από τα γεωργικά προϊόντα προορίζονταν για αυτοκατανάλωση και ποιά για το εμπόριο;

Το ρύζι προορίζονταν κυρίως για το εμπόριο ενώ το καλαμπόκι για αυτοκατανάλωση

Σήμερα ποιά προϊόντα καλλιεργούνται στην περιοχή; Εξακολουθούν οι παλιές καλλιέργειες; Αν υπάρχουν νέες, από πότε περίπου έχουν αρχίσει;

Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της καλλιέργειας καλύπτει η μηδική και το καλαμπόκι και ελάχιστο βαμβάκι. Η καλλιέργεια ορύζης σταμάτησε το 1960.

Παλαιότερα το χωριό ήταν τσιφλίκι, βακούφι ή κεφαλοχώρι;

Επί Τουρκοκρατίας ήταν τσιφλίκι

Αν ήταν τσιφλίκι ή βακούφι ποιές οικονομικές υποχρεώσεις (δοσίματα) είχαν οι καλλιεργητές προς τους γαιοκτήμονες (τσιφλικούχους) ή τα μοναστήρια;

Στον Τούρκο Αγά παρέδιδαν το 1/3 της παραγωγής

Απο πόσα στρέμματα και πάνω ένας κλήρος εθεωρείτο μεγάλος;

Εβδομήντα (70)

Πόσοι απο τους κατοίκους του χωριού είχαν τέτοιους μεγάλους κλήρους;

Τρεις (3)

Σήμερα ποιο είναι το μέγεθος ενός μέσου γεωργικού κλήρου;

Είκοσι στρέμματα (20)

Υπήρχε στο χωριό κτηνοτροφία;

Υπήρχε και υπάρχει

Ποιους φόρους πλήρωναν παλαιότερα οι κάτοικοι του χωριού; Σε ποιούς τους πλήρωναν;

Επί Τουρκοκρατίας πλήρωναν το 1/3 της παραγωγής

Ηταν συνηθισμένο οι κάτοικοι του χωριού να προσφέρουν την εργασία τους χωρίς αμοιβή για την εκτέλεση έργων που τυχόν ήταν αναγκαία στην κοινότητα (π.χ. χτίσιμο σχολείου, εκκλησίας, κατασκευή δρόμου κ.α ;

Παλαιότερα ήταν συνηθισμένο οι κάτοικοι να προσφέρουν εργασία χωρίς αμοιβή σε διάφορα κοινοτικά έργα. Αυτό σταμάτησε πριν από τέσσερα χρόνια.

Η συμμετοχή ήταν υποχρεωτική για όλους τους άνδρες; Απο ποιά ήλικία; Γυναίκες συμμετείχαν;

Η συμμετοχή ήταν υποχρεωτική για όλους τους άνδρες ηλικίας 18 - 60 ετών. Γυναίκες δεν συμμετείχαν.

Αν κάποιος αρνιόταν να συμμετάσχει, τον τιμωρούσαν; Πως;

Αν κάποιος αρνιόταν τον τιμωρούσαν με πρόστιμο στο Δημόσιο Ταμείο

Ήταν η αλληλοβοήθεια συνηθισμένο φαινόμενο ανάμεσα στις οικογένειες της κοινότητας; Σε ποιες κυρίως εργασίες ίσχυε: στις πιο επείγουσες γεωργικές εργασίες όπως π.χ τρύγος, θέρος ή σε όλες ανεξαιρέτως τις γεωργικές εργασίες;

Παλαιότερα προ του 1940 υπήρχε αλληλοβοήθεια στις γεωργικές εργασίες

Εκτός απο τις γεωργικές εργασίες σε ποιες άλλες περιπτώσεις ίσχυε η αλληλοβοήθεια (π.χ για το χτίσιμο των σπιτιών);

Υπήρχε αλληλοβοήθεια και στο χτίσιμο των σπιτιών στην ίδια χρονική περίοδο

Μήπως η αλληλοβοήθεια ήταν περισσότερο αναπτυγμένη μεταξύ των γυναικών; Για ποιες κυρίως δουλειές;

Υπήρχε μεταξύ γυναικών σε οικιακές εργασίες πχ αργαλειός

Πόσα μέλη αποτελούσαν συνήθως μιαν οικογένεια; Μπορείτε να τα ονοματίσετε (π.χ. ο πατέρας του άνδρα, ο αδελφός της γυναίκας κ.ο.κ.);

Τα μέλη που αποτελούσαν την οικογένεια ήταν (7 - 10) μαζί με τον παππού και της γιαγιάς

Πως προσφωνούσαν τα παιδιά τον πατέρα τους και πως τη μητέρα τους;

Πατέρα - μάνα

Πώς προσφωνούσε ένα παιδί τον πατέρα του πατέρα του;

Παππού

Πώς τη μητέρα του πατέρα του;

Βάβω

Πως τον πατέρα της μητέρας του;

Παππού

Πώς τη μητέρα της μητέρας του;

Βάβω

Πώς προσφωνούσε ο παππούς τα εγγόνια του;

Με το βαπτιστικό

Πώς προσφωνούσε η γιαγιά τα εγγόνια της;

Με το βαπτιστικό

Πώς προσφωνούσε ένα παιδί τους αδελφούς του;

Με το βαπτιστικό

Πώς τις αδελφές του;

Με το βαπτιστικό

Υπήρχαν μήπως ιδιαίτεροι όροι για το μεγαλύτερο αδελφό;

Όχι

Για τη μεγαλύτερη αδελφή;

Όχι

Πώς προσφωνούσαν τα μεγαλύτερα αδέλφια τα μικρότερα;

Με το βαπτιστικό

Πώς προσφωνούσε ένα παιδί τον αδελφό του πατέρα του;

Μπάρμπα

Πώς την αδελφή του πατέρα του;

Κάκω

Πώς τον αδελφό και πώς την αδελφή της μητέρας του;

Νταή - κάκω

Πώς προσφωνούσαν οι θείοι τα ανήψια τους;

Με το βαπτιστικό

Πώς προσφωνούσαν οι γονείς το αγόρι τους και πώς το κορίτσι τους;

Με το βαπτιστικό του

Υπήρχαν ειδικά ονόματα για τα πρωτότοκα παιδιά; Για τα υστερότοκα;

Όχι

Πώς ονομάζοντν τα παιδιά απο άλλον πατέρα ή άλλη μητέρα;

Προγόνια

Πώς ονομάζονταν τα δίδυμα;

Μπινιάρικα

Πώς προσφωνούσαν οι γονείς του γαμπρού τους γονείς της νύφης;

Συμπέθερε - συμπεθέρα

Πώς προσφωνούσε η νύφη τον πεθερό της;

Πατέρα

Πώς την πεθερά της;

Μάνα

Πώς τον αδελφό και την αδελφή του άνδρα της;

Αφέντη - κυράτσα

Πώς προσφωνούσε ο γαμπρός τον πεθερό του;

Πατέρα

Πώς την πεθερά του;

Μάνα

Πώς τον αδελφό και την αδελφή της γυναίκας του;

Με το βαπτιστικό

Πώς προσφωνούσε ο πεθερός το γαμπρό;

Με το βαπτιστικό

Πώς προσφωνούσε το γαμπρό η πεθερά;

Με το βαπτιστικό

Πώς προσφωνούσαν το γαμπρό τα αδέλφια της νύφης;

Με το βαπτιστικό

Πώς προσφωνούσαν τη νύφη οι αδελφοί του γαμπρού;

Νύφη

Πώς προσφωνούσαν τη νύφη οι αδελφές του γαμπρού;

Νύφη

Πώς προσφωνούσε ο σύζυγος τη σύζυγο και πώς αυτή τον άνδρα της;

Με το βαπτιστικό

Πώς όριζαν τα βαφτιστικά ονόματα των παιδιών; (του παππού απο τον πατέρα;), ποιό στο πρώτο κορίτσι; Πώς διάλεγαν τα ονόματα των υπόλοιπων παιδιών της οικογένειας; Σε ποιες περιπτώσεις μπορούσε ο νονός να δώσει όποιο όνομα ήθελε ο ίδιος;

Το πρώτο αγόρι έπαιρνε το όνομα του παππού (από πατέρα) και το πρώτο κορίτσι της γιαγιάς (από πατέρα). Στα άλλα παιδιά έδιναν ονόματα συγγενών που δεν βρίσκονταν στη ζωή.

Μπορείτε να περιγράψετε σε γενικές γραμμές πώς μοιράζονταν οι δουλειές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες δηλαδή οι γυναίκες, εκτός απο τις δουλειές του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών, ποιές άλλες δουλειές έκαναν (π.χ κουβαλούσαν τα ξύλα, το νερ

Οι γυναίκες και μόνον αυτές έκαναν τις δουλειές του σπιτιού και συμμετείχαν σε όλες τις άλλες έξω από το σπίτι

Ποιες απο τις αγροτικές δουλειές έκαναν οι γυναίκες;

Όλες τις αγροτικές δουλειές εκτός από το όργωμα με τα ζώα

Ποιες απο τις δουλειές που είχαν σχέση με την κτηνοτροφία εκτελούσαν οι γυναίκες;

Όλες (άρμεγμα, φύλαξη, κούρεμα κλπ)

Ποιες θεωρούσαν αποκλειστικά ανδρικές δουλειές;

Το όργωμα με τα ζώα, τα αρμέγματα, διάνοιξη χαντακιών για αποστράγγιση των νερών

Τα παιδιά απο ποια ηλικία άρχιζαν να βοηθούν στις δουλειές; Ποιες δουλειές ανέθεταν στα αγόρια και ποιες στα κορίτσια;

Από 10 - 12 ετών. Όλες και στα αγόρια και στα κορίτσια.

Ποιες ήταν οι συνήθειες του τόπου σχετικά με τους γάμους; Τα παιδιά μιας οικογένειεας παντρεύονταν ανάλογα με την ηλικία τους ή έπρεπε πρώτα να παντρευτούν όλα τα κορίτσια και έπειτα τα αγόρια της οικογένειας;

Υπήρχε η συνήθεια πρώτα να παντρεύουν τα κορίτσια της οικογένειας και μετά τα αγόρια

Ποια θεωρούσαν ως κανονική ηλικία γάμου για τις γυναίκες και ποια για τους άνδρες; Ήταν επιτρεπτό ή συνηθισμένο η γυναίκα να είναι μεγαλύτερη απο τον άνδρα;

Συνήθως μετά τα 18 για τα κορίτσια και τα αγόρια μετά τη στατιωτική θητεία. Η γυναίκα έπρεπε να ήταν πάντα μικρότερη.

Η συνήθεια ήταν ο γαμπρός και η νύφη να είναι απο το ίδιο χωριό; Αν όχι απο ποια χωριά διάλεγαν συνήθως τους γαμπρούς και απο ποια τις νύφες; Μπορείτε να τα ονοματίσετε;

Αν δεν ήταν από το χωριό θα ήταν από τα γειτονικά

Που εγκαθίστατο το νέο ζευγάρι μετά το γάμο; στο πατρικό του γαμπρού; στο πατρικό της νύφης; σε κάποιο καινούριο σπίτι; αποτελούσε το σπίτι αυτό προίκα της νύφης;

Στο πατρικό του γαμπρού. Εάν εγκαθίστατο στο πατρικό της νύφης το σπίτι ανήκε στον πατέρα της νύφης.

Συνέβαινε μήπως όλα τα αγόρια μιας οικογένειας, όταν παντρεύονταν, να φέρνουν τις γυναίκες τους στο πατρικό τους; Τι γινόταν τότε; Ζούσαν όλοι μαζί, εργάζονταν, έτρωγαν μαζί, κοιμόνταν κάτω απο την ίδια στέγη;

Όχι

Κρατούσαν τα αδέλφια την περιουσία αδιαίρετη;

Όταν ένα αγόρι μετά το γάμο έφευγε από το σπίτι έπαιρνε και το μερίδιο του (από κτήματα και ζώα)

Πότε χώριζαν τα αδέλφια; Όταν πέθαινε ο πατέρας; Όταν γίνονται πολλοί και δεν τους χωρούσε πια το σπίτι; Ποιοι λόγοι μπορούσαν να επισπευσουν το χωρισμό των αδελφών;

Χώριζαν όταν γίνονταν πολλοί και υπήρχε πρόβλημα στέγης

Όταν όλα τα παιδιά άνοιγαν δικό τους σπιτικό, ποιος παρέμενε στο πατρικό μαζί με τους γονείς; Ο μεγαλύτερος γιος; Η μεγαλύτερη κόρη; Ο μικρότερος γιος; Η μικρότερη κόρη; Οποιο παιδί θα διάλεγαν οι γονείς;

Πάντα το μικρότερο αγόρι παρέμενε στο πατρικό μαζί με τους γονείς

Σε ποιες περιπτώσεις μια οικογένεια έπαιρνε σώγαμπρο;

Όταν δεν είχε αγόρι

Πήγαιναν ποτέ σώγαμπροι άνθρωποι που διέθεταν οι ίδιοι περιουσία;

Πολύ σπάνια

Τι γινόταν στις περιπτώσεις που η οικογένεια είχε δύο ή τρια κορίτσια; Για ποιο έπαιρναν το σώγαμπρο; Για το μεγαλύτερο; Για το μικρότερο;

Για το μικρότερο κορίτσι

Αν μια οικογένεια έπαιρνε σώγαμπρο πώς μοιραζόταν η πατρική περιουσία; Ήταν μήπως υποχρεωμένος ο πεθερός να γράψει στο ΄πονομα του γαμπρού μέρος της περιουσίας του;

Οι γονείς πάντα στο σώγαμπρο έδιναν μεγαλύτερο μέρος από την περιουσία τους

Τι γινόταν σ αυτές τις περιπτώσεις με τα επώνυμα; Μήπως έπαιρνε ο γαμπρός το επώνυμο του πεθερού; Τα παιδιά ποιανού το επώνυμο έπαιρναν; Μπορείτε να αναφέρετε ένα παράδειγμα;

Τα παιδιά έπαιρναν πάντα το όνομα του πατέρα τους

Πότε δυο άτομα δεν μπορούσαν, λόγω συγγένειας, να παντρευτούν μεταξύ τους; Υπήρξε ποτέ στο χωριό περίπτωση γάμου μεταξύ πρώτων εξαδέλφων; Αν ναι, ήταν εξαδέλφια απο πατέρα ή απο μητέρα;

Μέχρι και δεύτερα ξαδέλφια δεν γινόταν γάμος. Δεν υπήρξε περίπτωση γάμου πρώτων εξαδέλφων.

Για τα δεύτερα εξαδέλφια, αν ήθελαν να παντρευτούν, υπήρχε κώλυμα;

Ναι

Μήπως δύο άτομα δεν μπορούσαν να παντρευτούν αν είχαν κοινό επώνυμο;

Μπορούσαν να παντρευτούν αν είχαν κοινό επώνυμο

Υπήρξαν παλαιότερα στο χωριό περιπτώσεις διαζυγίων; Αν ναι για ποιους κυρίως λόγους;

Διαζύγιο υπήρχε μόνο σε περίπτωση μοιχείας εαν αποφεύγετο ο φόνος τιμής

Ποιος συνήθως στεφάνωνε το ζευγάρι; Ο νονός του γαμπρού ή ο νονός της νύφς;

Ο νονός του γαμπρού

Ποιος βάφτιζε το πρώτο και ποιοι τα υπόλοιπα παιδιά του ζευγαριού; Μήπως όλα τα παιδιά μιας οικογένειας είχαν τον ίδιο νονό;

Όλα τα παιδιά τα βάφτιζε ο νονός

Στις περιπτώσεις που μια οικογένεια άλλαζε κουμπάρο ή ήθελε να βρει έναν καινούριο, προτιμούσαν να είναι κάποιος συγγενής ή φίλος ή κάποιος πλούσιος και κοινωνικά ανώτερος;

Ο νέος κουμπάρος ήταν συνήθως στενός φίλος

Μεταξύ οικογενειών που συνδέονταν με κουμπαριά, επιτρεπόταν ή απαγορευόταν ο γάμος;

Απαγορευόταν ο γάμος όπως και σήμερα ακόμα

Δυο παιδιά που είχαν τον ίδιο νονό μπορούσαν ποτέ να παντρευτούν μεταξύ τους;

Μπορούσαν

Σε ποιες περιπτώσεις δυο άνθρωποι αποφάσιζαν να γίνουν αδελφοποιτοί;

Όταν υπήρχε αληθινή εκτίμηση και αγάπη

Ποιες ήταν τότε οι αμοιβαίες υποχρεώσεις τους;

Θεωρούσε ο ένας τον αλλα σαν συγγενής με όλες τις υποχρεώσεις μεταξύ συγγενών

Αδελφοποιτοί μπορούσαν να γίνουν μόνον οι άνδρες μεταξύ τους; Γυναίκα με γυναίκα ή γυναίκα με άνδρα μπορούσαν να γίνουν αδελφοποιτοί;

Γινόταν άνδρες μεταξύ τους, γυναίκες μεταξύ τους και ποτέ άνδρας με γυναίκα

Υπήρχε παλαιότερα στο χωριό ο θεσμός της προίκας;

Πριν από το 1940 δεν υπήρχε ο θεσμός της προίκας

Η προικοδοσία γινόταν προφορικά ή με προικοσύμφωνα; Πως ελέγοντο τα προικοσύμφωνα;

Μετά το 1940 με προικοσύμφωνα

Ποιοι συνέτασσαν και ποιοι υπέγραφαν τα προικοσύμφωνα;

Ο πατέρας της νύφης

Εκτός απο τα είδη οικοσυσκευής και το ρουχισμό τι άλλο έπαιρνε συνήθως ένα κορίτσι ως προίκα; -Χρήματα; Πόσα περίπου;

Πριν το 1940 δεν έπαιρνε το κορίτσι χρήματα

Σπίτι; Επιπλωμένο;

Όχι

Χωράφια;

Πριν το 1940 όχι. Μετά ναι.

Δέντρα; ζωα; καϊκια;

Πριν το 1940 τίποτα. Μετά ναι.

Όλα τα κορίτσια μιας οικογένειας έπαιρναν την ίδια προίκα; Μήπως κάποιο απο αυτά (λ.χ η πρωτότοκη) έπαιρνε κατ έθιμο μεγαλύτερο μερίδιο;

Όταν εδίδετο συνήθως έπαιρναν την ίδια

Μήπως κάποιο απο τα κορίτσια της οικογένειας έπαιρνε προίκα ολόκληρη την πατρική περιουσία, ανεξάρτητας απο την ύπαρξη αλλων παιδιών, αγοριών ή κοριτσιών;

Όχι

Μήπως η προίκα της μητέρας ( σπίτι, χρήματα ή άλλα αγαθα) μεταβιβαζόταν ως προίκα στις κόρες της; Στην περίπτωση αυτή, αν μια γυναίκα αποκτούσε μόνο γιους, σε ποιον μεταβιβαζόταν η προίκα της;

Το ίδιο σ΄ όλα τα παιδιά

Εκτός απο τον πατέρα είχαν μήπως και οι αδελφοί υποχρέωση να συνεισφέρουν στην προίκιση των κοριτσιών της οικογένειας; Μήπως αυτό συνέβαινε μόνο στις περιπτώσεις θανάτου του πατέρα;

Όλα τα μέλη της οικογένειας είχαν υποχρέωση να βοηθήσουν στην προίκιση των κοριτσιών

Μια γυναίκα που έπαιρνε προίκα, είχε δικαίωμα να ζητήσει και κληρονομικό μερίδιο;

Όχι

Αν μια παντρεμένη γυναίκα πέθαινε άτεκνη, η προίκα της επιστρεφόταν στην οικογένειά της ή παρέμενε στον άνδρα της;

Αν είχε πάρει προίκα και πέθαινε άτεκνη επιστρεφόταν στους δικούς της

Μήπως στα μέρη σας υπήρχε η συνήθεια ο γαμπρός να δίνει ζώα ή αλλά πράγματα στον πεθερό πρίν απο το γάμο; Πως λεγόταν η προσφορά αυτή;

Όχι

Πως γινόταν η μεταβίβαση της πατρικής περιουσίας στα αγόρια της οικογένειας; Πότε, με άλλα λόγια, τα αγόρια της οικογένειας έπαιρναν το μερίδιο που τους αναλογούσε; Κατά τη στιγμή του γάμου τους; Υστερα απο το θάνατο του πατέρα; Ύστερα απο το θάνατο και τ

Ανάλογα με τις περιστάσεις. Συνήθως όμως τη στιγμή του γάμου.

Ολα τα αγόρια της οικογένειας κληρονομούσαν ίσα μερίδια ή μήπως κάποιο απο αυτά, π.χ ο πρωτότοκος ή ο υστερότοκος κληρονομούσε μεγαλύτερο μερίδιο της πατρικής περιουσίας;

Ίσα μερίδια

Το μερίδιο που έπαιρναν τα κορίτσια της οικογένειας (είτε ως προίκα είτε ως κληρονομική μερίδα) ήταν ίσο, μικρότερο ή μεγαλύτερο απο το μερίδιο που έπαιρναν τα αγόρια;

Αν υπήρχε προίκα τα κορίτσια έπαιρναν μικρότερο μερίδιορ

Η μεταβίβαση της περιουσίας γινόταν συνήθως προφορικά ή με διαθήκη;

Με διαθήκη

Μήπως το μοίρασμα της κληρονομιάς γινόταν με λαχνό; Σε ποιες περιπτώσεις ίσχυε αυτός ο τρόπς και μεταξύ ποιων συγγενών γινόταν το μοίρασμα;

Αν δεν είχε συντάξει διαθήκη ο πατέρας το μοίρασμα μεταξύ των αδελφών γινόταν με λαχνό.

Αν πέθαινε πρώτα ο σύζυγος, τι μερίδιο της περιουσίας αναλογούσε στη γυναίκα, στην περίπτωση που υπήρχαν παιδιά απο το γάμο;

Η περιουσία μοιραζόταν σε ίσα μερίδια με τα παιδιά

Αν δεν υπήρχαν παιδιά, εκτός απο τη γυναίκα, ποιοι άλλοι είχαν κληρονομικά δικαιώματα και σε ποιες περιπτώσεις;

Τα αδέλφια (αγόρια - κορίτσια) του συζύγου

Αν κάποιος αποκτούσε μόνο κόρες, όταν πέθαινε τον κληρονομούσαν οι κόρες του ή οι αδελφοί του;

Μόνον οι κόρες του

Ένα παιδί μπορούσε να κληρονομήσει τον αδελφό του πατέρα του, στην περίπτωση που αυτός δεν είχε παιδιά; Συνέβαινε το ίδιο και με τον αδελφό της μητέρας του;

Μπορούσε να κληρονομήσει μόνο τον αδελφό του πατέρα του. Όχι της μητέρας.

Σε ποιες περιπτώσεις ένα ζευγάρι αποφάσιζε να υιοθετήσει ένα παιδί; Αν δεν είχε καθόλου πιαδιά ή αν είχε μόνο κορίτσια;

Αν δεν είχε καθόλου παιδιά

Ποια παιδιά προτιμούσαν σ αυτές τις περιπτώσεις; Παιδιά αδελφών; Μακρινών συγγενών; ορφανά;

Πρώτα παιδιά αδελφών και ύστερα πλησιέστερων συγγενών

Τι κληρονομικά δικαιώματα είχε ένα υιοθετημένο παιδί;

Όλη την περιουσία

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/