Αγκαρυώνες

Ενότητα:

Αρχειακό και οπτικο-ακουστικό υλικό ερευνών

Όνομα χωριού

Αγκαρυώνες

Περισσότερα...

Αριθμός

1029

Νομός

Λέσβου

Ποιό είναι το παλαιότερο όνομα του χωριού (αν υπάρχει);

Αγκαρυώνες

Μήπως το χωριό κατοικείται κυρίως από πρόσφυγες (πχ.χ Ποντίους, Μικρασιάτες ή άλλους - ποιούς; ) ή Σαρακατσάνους, Αρβανίτε, Πομάκους ή άλλες ομάδες;

Όχι. Κατοικείται από εκείνου οι οποίοι, άγνωστο από πότε κατοίκοισαν πρώτοι στην περιοχή αυτή.

Αν όχι, υπάρχουν μήπως οικογένειες που ανήκουν σε κάποια ή σε κάποιες από τις παραπάνω ομάδες; Πόσες περίπου;

Δεν υπάρχει οικογένεια η οποία να ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω ομάδες.

Πόσες εκκλησίες υπήρχαν παλαιότερα στο χωριό; Μήοως ξέρετε πότε είχε χτιστεί η πρώτη;

Υπήρχαν έξη(6) εκκλησίες. Η πρώτη εκκλησία χτίστηκε το 1852

Σε ποιούς ανήκαν; Μήπως ήταν οικογενειακές;

Ανήκαν 3 στον οικισμό.(Κοινότητα). Η εκκλησία Αγ.Παρασκευή ανήκε στην οικογένεια Αντ.Βελισσαρίδη. Ο Αγ.Γιάννης και ο Αγ.Αθανάσιος ανήκε στην οικογένεια Ευθυμίου Κελλάρη.

Πόσα νεκροταφεία υπήρχαν παλαιότερα στο χωριό;

Ένα.

Πότε για πρώτη φορά λειτούργησε σχολείο στο χωριό;

Το έτος 1924

Ποιές ήταν οι κυριότερες ασχολίες των κατοίκων γύρω στα 1940;

Α)Η κτηνοτροφία ήταν κυριότερη ασχολία. Με το μαλί έφτιαχναν μάλινα ενδύματα. Πουλούσαν αρνιά και μαλιά προβάτων β).Καλλιεργούσαν τα σιτηρά, το σουσάμι και το βαμβάκι. Πουλούσαν σουσάμι και βαμβάκι.

Αν υπήρχε γεωργία, ποια κυρίως προϊόντα καλλιεργούντο;

Καλλιεργούντο τα σιτηρά, το σουσάμι, το βαμβάκι, τα ρεβύθια, και τα σταφύλια.

Ποιά από τα γεωργικά προϊόντα προορίζονταν για αυτοκατανάλωση και ποιά για το εμπόριο;

Προϊόντα για αυτοκατανάλωση ήταν σιτηρά, ρεβύθια, κτηνοτροφικά και τα σταφύλια, τα κρασιά και το ούζο. Για το εμπόριο ήταν το βαμβάκι, το σουσάμι

Σήμερα ποιά προϊόντα καλλιεργούνται στην περιοχή; Εξακολουθούν οι παλιές καλλιέργειες; Αν υπάρχουν νέες, από πότε περίπου έχουν αρχίσει;

Σήμερα καλλιεργούνται σιτηρά, σταφύλια, ρεβύθια, σουσάμι, λίγα κτηνοτροφικά προϊόντα όπως τριφύλλι κ.λ.

Παλαιότερα το χωριό ήταν τσιφλίκι, βακούφι ή κεφαλοχώρι;

Παλαιότερα το χωριό ήταν βακούφι. Πρίν το 1922 υπήρχαν και τσιφλίκια τα οποία ναήκαν στους Τούρκους.

Αν ήταν τσιφλίκι ή βακούφι ποιές οικονομικές υποχρεώσεις (δοσίματα) είχαν οι καλλιεργητές προς τους γαιοκτήμονες (τσιφλικούχους) ή τα μοναστήρια;

Όλοι οι κάτοικοι ήταν γαιοκτήμονες και δεν υπήρχαν αξιόλογες υποχρεώσεις καλλιεργητών προς γαιοκτήμονες. Πρίν το 1922 τα τσιφλίκια τα καλλιεργούσαν Έλληνες κεχαγιάδες και πλήρωναν το 1/2 των εσόδων τους στους Τούρκους.

Υπήρξαν μήπως ποτέ τα χτήματα της περιοχής εθνικές γαϊες;

Όχι

Απο πόσα στρέμματα και πάνω ένας κλήρος εθεωρείτο μεγάλος;

Ο κλήρος που είναι από 20 στρέμματα και πάνω θεωρείται μεγάλος.

Πόσοι απο τους κατοίκους του χωριού είχαν τέτοιους μεγάλους κλήρους;

Είκοσι περίπου.

Σήμερα ποιο είναι το μέγεθος ενός μέσου γεωργικού κλήρου;

Δεκα επτά(17) στρέμματα.

Υπήρχε στο χωριό κτηνοτροφία;

Υπήρχε. Έτρεφαν λίγα κοπάδια πρόβατα, λίγες κατσίκες και λίγες αγελάδες

Πότε άρχισε να υπάρχει οικόσιτη κτηνοτροφία στο χωριό;

Από τότε που έγινε το χωριό.(1922)

Υπήρχαν τσελιγκάτα στην περιοχή; Πόσα; Εξακολουθούν να υπάρχουν;

Υπήρχαν ίσως 20 τσελιγκάτα. Σήμερα υπάρχουν 5 τσελιγκάτα.

Μήπως οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται κυρίως με την αλιεία;

Όχι, διότι η θάλασσα απέχει από το χωριό τέσσερα χιλιόμετρα.

Μήπως παλαιότερα υπήρχαν στο χωριό οργανωμένες βιοτεχνίες; (εννοείται ως κύρια και συστηματική απασχόληση μιας μερίδας των κατοίκων του χωριού). Τί είδους βιοτεχνίες ήταν;

Όχι

Εξακολουθούν να λειτουργούν ή σταμάτησαν;

Δεν λειτουργούν βιοτεχνίες.

Μήπως οι παλαιότεροι θυμούνται ή γνωρίζουν στοιχεία σχετικά με προηγούμενη κοινοτική οργάνωση, τυχόν ύπαρξη κοινοτικών αρχόντων και κοινοτικών συμβουλίων;

Πρίν το 1922 υπήρχε Πρόεδρος και σύμβουλοι(Κοινότητα). Ο Πρόεδρος φρόντιζε εκτός των γνωστών ζητημάτων των σχετικών με την Κοινότητα και για την είσπραξη των κεφαλιών φόρων και την παράδοση αυτών στους Τούρκους. Μετά το 1922 ισχύει το γνωστό σύστημα.

Ποιους φόρους πλήρωναν παλαιότερα οι κάτοικοι του χωριού; Σε ποιούς τους πλήρωναν;

Πρίν το 1922 πλήρωναν φόρο στους Τούρκους. Κατόπιν έφυγαν οι λίγοι Τούρκοι που υπήρχαν και δεν πλήρωναν φόρους.

Σε πόσες κοινωνικές τάξεις χωρίζονταν παλαιότερα οι κάτοικοι του χωριού και πως διακρίνονταν μεταξύ τους;

Δεν διακρίνονταν σε κοινωνικές τάξεις. Όλοι ασχολούντο με τη γεωργία και την κτηνοτροφία δίχως να υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα τους ως προς την περιουσία, ή τη συμπεριφορά

Ηταν συνηθισμένο οι κάτοικοι του χωριού να προσφέρουν την εργασία τους χωρίς αμοιβή για την εκτέλεση έργων που τυχόν ήταν αναγκαία στην κοινότητα (π.χ. χτίσιμο σχολείου, εκκλησίας, κατασκευή δρόμου κ.α ;

Πρόσφεραν τέτοια εργασία με κάποιοα σειρά, αφού τους ειδοποιούσε η Κοινότητα(προσωπική εργασία).

Η συμμετοχή ήταν υποχρεωτική για όλους τους άνδρες; Απο ποιά ήλικία; Γυναίκες συμμετείχαν;

Η συμμετοχή ήταν υποχρεωτική για τους άντρες ηλικίας από 20 ως 50 ετών. Γυναίκες δεν συμμετείχαν.

Αν κάποιος αρνιόταν να συμμετάσχει, τον τιμωρούσαν; Πως;

Αν κάποιος δεν ευχερούσε να πάει στην προσωπική εργασία πλήρωνε κάποιον εργάτη.

Ήταν η αλληλοβοήθεια συνηθισμένο φαινόμενο ανάμεσα στις οικογένειες της κοινότητας; Σε ποιες κυρίως εργασίες ίσχυε: στις πιο επείγουσες γεωργικές εργασίες όπως π.χ τρύγος, θέρος ή σε όλες ανεξαιρέτως τις γεωργικές εργασίες;

Η αλληλοβοήθεια ήταν συνηθισμένο φαινόμενο στο θέρος των σιτηρών στο αλώνισμα, και στον τρύγο των σταφυλιών.

Εκτός απο τις γεωργικές εργασίες σε ποιες άλλες περιπτώσεις ίσχυε η αλληλοβοήθεια (π.χ για το χτίσιμο των σπιτιών);

Η αλληλοβοήθεια ίσχυε και στην κατασκευή σπιτιών, περίφραξη αυλής, στάνης, κατασκευή φραχτών και δρόμων.

Μήπως η αλληλοβοήθεια ήταν περισσότερο αναπτυγμένη μεταξύ των γυναικών; Για ποιες κυρίως δουλειές;

Η αλληλοβοήθεια ήταν περισσότερο αναπτυγμένη μεταξύ των γυναικών, στην κατασεκυή μάλλινων ενδυμάτων, υφαντών, κουρελιών, και το κόψιμο των φλομαριών. Στις γιορταστικές εκδηλώσεις, των σπιτιών(ονομαστικές γιορτές, γάμοι, βαφτίσια κ.τ.λ.) υπήρχε αλληλοβοήθεια

Πόσα μέλη αποτελούσαν συνήθως μιαν οικογένεια; Μπορείτε να τα ονοματίσετε (π.χ. ο πατέρας του άνδρα, ο αδελφός της γυναίκας κ.ο.κ.);

Μέλη μιας οικογένειας ήταν ο άνδρας η γυναίκα και ένας αριιθμός παιδιών(2 ως 8).

Πως προσφωνούσαν τα παιδιά τον πατέρα τους και πως τη μητέρα τους;

Τους προσφωνούσαν πατέρα και μητέρα.

Πώς προσφωνούσε ένα παιδί τον πατέρα του πατέρα του;

Τον προσφωνούσε "παππού"

Πώς τη μητέρα του πατέρα του;

Την προσφωνούσε "γιαγιά"

Πως τον πατέρα της μητέρας του;

"παππού"

Πώς τη μητέρα της μητέρας του;

"γιαγιά"

Πώς προσφωνούσε ο παππούς τα εγγόνια του;

Τα προσφωνούσε με το όνομά τους.

Πώς προσφωνούσε η γιαγιά τα εγγόνια της;

Με το όνομά τους.

Πώς προσφωνούσε ένα παιδί τους αδελφούς του;

Με το όνομά τους.

Πώς τις αδελφές του;

Με το όνομά τους.

Υπήρχαν μήπως ιδιαίτεροι όροι για το μεγαλύτερο αδελφό;

Δεν υπήρχαν.

Για τη μεγαλύτερη αδελφή;

Δεν υπήρχαν.

Πώς προσφωνούσαν τα μεγαλύτερα αδέλφια τα μικρότερα;

Με το όνομά τους.

Πώς προσφωνούσε ένα παιδί τον αδελφό του πατέρα του;

Τον προσφωνούσε "θείο".

Πώς την αδελφή του πατέρα του;

"θεία".

Πώς τον αδελφό και πώς την αδελφή της μητέρας του;

Τους προσφωνούσε "θεία", "θείε"

Πώς προσφωνούσαν οι θείοι τα ανήψια τους;

Τα προσφωνούσαν το καθ'ένα με το όνομά του.

Πώς προσφωνούσαν οι γονείς το αγόρι τους και πώς το κορίτσι τους;

Προσφωνούσαν κάθε παιδί με το όνομά του.

Υπήρχαν ειδικά ονόματα για τα πρωτότοκα παιδιά; Για τα υστερότοκα;

Όχι.

Πώς ονομάζοντν τα παιδιά απο άλλον πατέρα ή άλλη μητέρα;

Ονομάζονταν προγόνια.

Πώς ονομάζονταν τα δίδυμα;

Με το όνομά τους.

Πώς προσφωνούσαν οι γονείς του γαμπρού τους γονείς της νύφης;

Τους προσφωνούσαν συμπεθέρους.

Πώς προσφωνούσε η νύφη τον πεθερό της;

Τον προσφωνούσε "πατέρα".

Πώς την πεθερά της;

Την προσφωνούσε "μητέρα".

Πώς τον αδελφό και την αδελφή του άνδρα της;

Τον αδελφό "κουνιάδε" την αδελφή "κουνιάδα"

Πώς προσφωνούσε ο γαμπρός τον πεθερό του;

"πατέρα"

Πώς την πεθερά του;

"μητέρα"

Πώς τον αδελφό και την αδελφή της γυναίκας του;

"κουνιάδε", "κουνιάδα".

Πώς προσφωνούσε ο πεθερός το γαμπρό;

Με το όνομά του.

Πώς προσφωνούσε το γαμπρό η πεθερά;

Με το όνομά του.

Πώς προσφωνούσαν το γαμπρό τα αδέλφια της νύφης;

Με το όνομα του.

Πώς προσφωνούσαν τη νύφη οι αδελφοί του γαμπρού;

Μόνο με το όνομά της.

Πώς προσφωνούσαν τη νύφη οι αδελφές του γαμπρού;

Με το όνομά της.

Πώς προσφωνούσε ο σύζυγος τη σύζυγο και πώς αυτή τον άνδρα της;

Πάντοτε ο σύζυγος τη σύζυγο και αυτή τον άντρα της προσφωνούσε με το όνομά του.

Πώς όριζαν τα βαφτιστικά ονόματα των παιδιών; (του παππού απο τον πατέρα;), ποιό στο πρώτο κορίτσι; Πώς διάλεγαν τα ονόματα των υπόλοιπων παιδιών της οικογένειας; Σε ποιες περιπτώσεις μπορούσε ο νονός να δώσει όποιο όνομα ήθελε ο ίδιος;

Έδιναν στο πρώτο αγόρι το όνομα του παππού από τον πατέρα και στο κορίτσι το όνομα της γιαγιάς από τον πατέρα. Στα άλλα παιδιά έδιναν όποιο όνομα συγκενούς ήθελαν

Μπορείτε να περιγράψετε σε γενικές γραμμές πώς μοιράζονταν οι δουλειές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες δηλαδή οι γυναίκες, εκτός απο τις δουλειές του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών, ποιές άλλες δουλειές έκαναν (π.χ κουβαλούσαν τα ξύλα, το νερ

Ο πατέρας της οικογένειας εργαζόταν στα χωράφια του. Συχνά τον βοηθούσε κι η γυναίκα του και το μεγαλύτερο παιδί του. *4. Οι γυναίκες ιδίως την εποχή του καλοκαιριού και της ανοίξεως συνήθως ήταν στον κάμπο κι εργαζόταν. Φύτευαν βαμβάκι και τσάπιζαν το βαμβάκι και το αμπέλι ή βοσκούσαν το κοπάδι. Το καλοκαίρι μάζευαν το βαμβάκι, βοσκούσαν το κοπάδι προβάτων. Πρώτα όμως φρόντιζαν πάντοτε να κάνουν το φαγητό και τις δουλειές του σπιτιού. Αν υπήρχαν θυγατέρες στο σπίτι, πήγαιναν αυτές στις δουλειές του κάμπου κι μητέρα έκανε τις δουλειές του σπιτιού.(Κουβαλούσαν ξύλα, νερό, φρόντιζαν τις δουλειές του σπιτιού).

Ποιες απο τις αγροτικές δουλειές έκαναν οι γυναίκες;

Συχνά βοσκούσαν κοπάδι προβάτων και το άρμεγμαν. Όταν ο πατέρας όργωνε για βαμβακοκαλλιέργειες οι γυναίκες φύτεβαν βαμβακόσπορους. Μάζευαν βαμβάκι και τρυγούσαν *5. Οι γυναίκες τσάπιζαν το βαμβάκι (το φυτό) τίναζαν το σουσάμι, θέριζαν σιτηρά. Ασχολούντο και με το αλώνισμα των σιτηρών και των ρεβιθιών. Συχνά γυναίκες βοσκούσαν το κοπάδι ή τα οικόσιτα ζώα αν οι άντρες είχαν άλλη εργασία να κάμουν πιο δύσκολη. Άρμεγαν τα πρόβατα και τις κατσίκες, έπηζαν το γάλα να κάμουν τυρί. Συχνά οι γυναίκες σκάλιζαν το αμπέλι, το βλαστολογούσαν, το τρυγούσαν, κι έκαμναν το κρασί, και τις σταφίδες. Καθάριζαν τη στάνη και πότιζαν τα ζώα.

Ποιες απο τις δουλειές που είχαν σχέση με την κτηνοτροφία εκτελούσαν οι γυναίκες;

Συχνά γυναίκες βοσκούσαν πρόβατα και κατσίκες, άρμεγαν και έκαναν με το γάλα τυρί. Έδεναν στον κάμπο τα δύο-τρία βόδια και το ένα ή δύο γαηδουράκια που είχε κάθε οικογένεια.

Ποιες απο τις δουλειές που είχαν σχέση με την αλιεία εκτελούσαν οι γυναίκες;

Δεν έκανα καμμιά δουλειά σχετική με την αλιεία.

Αν στο χωριό υπήρχαν βιοτεχνίες περιγράψτε, αν είναι δυνατόν, ποια ήταν η συμμετοχή των γυναικών:

Δεν υπήρχαν στο χωριό βιοτεχνίες.

Ποιες θεωρούσαν αποκλειστικά ανδρικές δουλειές;

Το όργωμα και τη σπορά, το αλώνισμα των σιτηρών με άλογα και βόδια. Το χτίσιμο σπιτιών και το σκάψιμο του αμπελιού με δικέλι.

Τα παιδιά απο ποια ηλικία άρχιζαν να βοηθούν στις δουλειές; Ποιες δουλειές ανέθεταν στα αγόρια και ποιες στα κορίτσια;

Τα παιδιά άρχιζαν να βοηθούν τους γονείς στις δουλειές από 10 ετών. Αγόρια και κορίτσια βοηθούσαν στα καπνά στο τσάπισμα και μάζεμα του βαμβακιού στο θέρισμα των σιτηρών και στον τρύγο.

Ποιες ήταν οι συνήθειες του τόπου σχετικά με τους γάμους; Τα παιδιά μιας οικογένειεας παντρεύονταν ανάλογα με την ηλικία τους ή έπρεπε πρώτα να παντρευτούν όλα τα κορίτσια και έπειτα τα αγόρια της οικογένειας;

Πρώτα συνήθως παντρεύονταν τα μεγάλα παιδιά. Πάντοτε τη μέρα της στέψεως γινόταν το βράδυ διασκέδαση. Προίκα έδινα κυρίως στο κορίτσι.

Ποια θεωρούσαν ως κανονική ηλικία γάμου για τις γυναίκες και ποια για τους άνδρες; Ήταν επιτρεπτό ή συνηθισμένο η γυναίκα να είναι μεγαλύτερη απο τον άνδρα;

Η κανονική ηλικία ήταν για το κορίτσι 18 ετών και για τον άντρα συνήθιζαν να είν 4-5 χρόνια μεγαλύτερος.

Η συνήθεια ήταν ο γαμπρός και η νύφη να είναι απο το ίδιο χωριό; Αν όχι απο ποια χωριά διάλεγαν συνήθως τους γαμπρούς και απο ποια τις νύφες; Μπορείτε να τα ονοματίσετε;

Συνήθως ο γαμπρός και η νύφη ήταν απ'το ίδιο χωριό. Συχνά όμως ένας νέος ή μία νεα παντρευόταν με μία νεα ή νέο απ'οποιοδήποτε χωριό.

Που εγκαθίστατο το νέο ζευγάρι μετά το γάμο; στο πατρικό του γαμπρού; στο πατρικό της νύφης; σε κάποιο καινούριο σπίτι; αποτελούσε το σπίτι αυτό προίκα της νύφης;

Το νέο ζευγάρι εγκαθίστατο σε κάποιο καινούριο σπίτι το οποίο ήταν προίκα της νύφης.

Συνέβαινε μήπως όλα τα αγόρια μιας οικογένειας, όταν παντρεύονταν, να φέρνουν τις γυναίκες τους στο πατρικό τους; Τι γινόταν τότε; Ζούσαν όλοι μαζί, εργάζονταν, έτρωγαν μαζί, κοιμόνταν κάτω απο την ίδια στέγη;

Δεν συνέβαινε να ζούν όλα τα παντρεμένα αγόρια στο πατρικό τους σπίτι.

Κρατούσαν τα αδέλφια την περιουσία αδιαίρετη;

Δίναν την προίκα στα κορίτσια δηλαδή ένα μέρος της περιουσίας και την υπόλοιπη περιουσία την μοίραζαν στ΄αγόρια.

Πότε χώριζαν τα αδέλφια; Όταν πέθαινε ο πατέρας; Όταν γίνονται πολλοί και δεν τους χωρούσε πια το σπίτι; Ποιοι λόγοι μπορούσαν να επισπευσουν το χωρισμό των αδελφών;

Τα αδέρφια χώριζαν όταν παντρεύονταν. Δεν υπήρχαν άλλοι λόγοι να χωριστούνε.

Όταν όλα τα παιδιά άνοιγαν δικό τους σπιτικό, ποιος παρέμενε στο πατρικό μαζί με τους γονείς; Ο μεγαλύτερος γιος; Η μεγαλύτερη κόρη; Ο μικρότερος γιος; Η μικρότερη κόρη; Οποιο παιδί θα διάλεγαν οι γονείς;

Όταν όλα τα παιδιά άνοιγαν δικό τους σπιτικό όποιο παιδί μπορούσε(του ήταν πιο εύκολο), να επιβλέπει τους γονείς, τους φρόντιζε και σ'ανταμοιβή έπαιρνε και το πατρικό σπίτι δικό του.

Σε ποιες περιπτώσεις μια οικογένεια έπαιρνε σώγαμπρο;

Αν το κορίτσι δεν είχε ως προίκα ένα σπίτι τότε η οικογένεια έπαιρνε σώγαμπρο.

Πήγαιναν ποτέ σώγαμπροι άνθρωποι που διέθεταν οι ίδιοι περιουσία;

Το μικρότερο κορίτσι συνήθως όταν παντρευόταν και δεν υπήρχεν άλλο παιδί να επιβλέπει τους γονείς έμενεν μαζί τους.

Τι γινόταν στις περιπτώσεις που η οικογένεια είχε δύο ή τρια κορίτσια; Για ποιο έπαιρναν το σώγαμπρο; Για το μεγαλύτερο; Για το μικρότερο;

Για το μικρότερο.

Αν μια οικογένεια έπαιρνε σώγαμπρο πώς μοιραζόταν η πατρική περιουσία; Ήταν μήπως υποχρεωμένος ο πεθερός να γράψει στο ΄πονομα του γαμπρού μέρος της περιουσίας του;

Ήταν υποχρεωμένος ο πεθερός να γράψει στ'όνομα του γαμπρού μέρος της περιουσίας του.

Τι γινόταν σ αυτές τις περιπτώσεις με τα επώνυμα; Μήπως έπαιρνε ο γαμπρός το επώνυμο του πεθερού; Τα παιδιά ποιανού το επώνυμο έπαιρναν; Μπορείτε να αναφέρετε ένα παράδειγμα;

Τα παιδιά έπαιρναν πάντοτε το επώνυμο του πατέρα τους. Ο γαμπρός έπαιρνε το επώνυμο του πατέρα του.

Πότε δυο άτομα δεν μπορούσαν, λόγω συγγένειας, να παντρευτούν μεταξύ τους; Υπήρξε ποτέ στο χωριό περίπτωση γάμου μεταξύ πρώτων εξαδέλφων; Αν ναι, ήταν εξαδέλφια απο πατέρα ή απο μητέρα;

Σπάνια δεύτερα ξαδέρφια παντρεύονταν, όχι όμως και πρώτα. Δεν υπήρξε ποτέ στο χωριό περίπτωση γάμου μεταξύ πρώτων εξαδέρφων.

Για τα δεύτερα εξαδέλφια, αν ήθελαν να παντρευτούν, υπήρχε κώλυμα;

Η εκκλησία δεν επέτρεπε δεύτερα ξαδέρφια να παντρευτούν.

Μήπως δύο άτομα δεν μπορούσαν να παντρευτούν αν είχαν κοινό επώνυμο;

Μπορούσαν να παντρευτούν δύο άτομα αν είχαν κοινό επώνυμο.

Υπήρξαν παλαιότερα στο χωριό περιπτώσεις διαζυγίων; Αν ναι για ποιους κυρίως λόγους;

Δεν υπήρξαν.

Ποιος συνήθως στεφάνωνε το ζευγάρι; Ο νονός του γαμπρού ή ο νονός της νύφς;

Το ζευγάρι κατά προτίμηση το στεφάνωνε ο νονός του γαμπρού ή της νύφης

Ποιος βάφτιζε το πρώτο και ποιοι τα υπόλοιπα παιδιά του ζευγαριού; Μήπως όλα τα παιδιά μιας οικογένειας είχαν τον ίδιο νονό;

Δύο ή τρία το πολύ παιδιά μιας οικογένειας μπορούσαν να βαπτιστούν από τον ίδιο νονό. Τα άλλα παιδιά τα βάπτιζε όποις τύχαινε.

Στις περιπτώσεις που μια οικογένεια άλλαζε κουμπάρο ή ήθελε να βρει έναν καινούριο, προτιμούσαν να είναι κάποιος συγγενής ή φίλος ή κάποιος πλούσιος και κοινωνικά ανώτερος;

Προτιμούσαν να είναι κάποιος κοινωνικά ανώτερος.

Μεταξύ οικογενειών που συνδέονταν με κουμπαριά, επιτρεπόταν ή απαγορευόταν ο γάμος;

Δεν απαγορευόταν ο γάμος.

Δυο παιδιά που είχαν τον ίδιο νονό μπορούσαν ποτέ να παντρευτούν μεταξύ τους;

Δεν μπορούσαν στην περίπτωση αυτή να παντρευτούν μεταξύ τους.

Σε ποιες περιπτώσεις δυο άνθρωποι αποφάσιζαν να γίνουν αδελφοποιτοί;

Στην περίπτωση που ένα αγόρι δεν είχε άλλα αδέρφια.

Ποιες ήταν τότε οι αμοιβαίες υποχρεώσεις τους;

Υποχρεώσεις ήταν να σέβεται ο ένας τον άλλο σαν αδέρφια και να σέβονται κατά τον ίδιο τρόπο τον πατέρα και τη μητέρα τους.

Αδελφοποιτοί μπορούσαν να γίνουν μόνον οι άνδρες μεταξύ τους; Γυναίκα με γυναίκα ή γυναίκα με άνδρα μπορούσαν να γίνουν αδελφοποιτοί;

Υπήρξε περίπτωση αδελφοποιητών μόνο ανάμεσα σε άνδρες.

Υπήρχε παλαιότερα στο χωριό ο θεσμός της προίκας;

Πάντο υπήρχε στο χωριό ο θεσμός της προίκας.

Η προικοδοσία γινόταν προφορικά ή με προικοσύμφωνα; Πως ελέγοντο τα προικοσύμφωνα;

Η προικοδοσία γινόταν με προικοσύμφωνα και δεν είχαν άλλο όνομα.

Μήπως εκτός απο τα προικοσύμφωνα γνωρίζετε να υπήρχε και κάποιο άλλο είδος γαμηλίων συμβολαίων;

Δεν υπήρχε άλλο είδος γαμηλίων συμβολαίων.

Ποιοι συνέτασσαν και ποιοι υπέγραφαν τα προικοσύμφωνα;

Τα προικοσύμφωνα υπέγραφαν ο παπάς του χωριού και οι γονείς.

Εκτός απο τα είδη οικοσυσκευής και το ρουχισμό τι άλλο έπαιρνε συνήθως ένα κορίτσι ως προίκα; -Χρήματα; Πόσα περίπου;

Εξαρτάτο από τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Σπίτι; Επιπλωμένο;

Το σπίτι συνήθος εδίδετο δίχως έπιπλα.

Που; Στο χωριό; Σε κάποια γειτονική πόλη;

Στο χωριό

Χωράφια;

Χωράφια έδιναν όσα μπορούσαν.

Δέντρα; ζωα; καϊκια;

Όσα μπορούσαν. Καΐκια δεν υπήρχα. Δέντρα υπάρχουν στο χωριό λίγα.

Όλα τα κορίτσια μιας οικογένειας έπαιρναν την ίδια προίκα; Μήπως κάποιο απο αυτά (λ.χ η πρωτότοκη) έπαιρνε κατ έθιμο μεγαλύτερο μερίδιο;

Προσπαθούσαν να δίνουν στα παιδιά ως προίκα ίδιο μερίδιο.

Μήπως κάποιο απο τα κορίτσια της οικογένειας έπαιρνε προίκα ολόκληρη την πατρική περιουσία, ανεξάρτητας απο την ύπαρξη αλλων παιδιών, αγοριών ή κοριτσιών;

Όχι

Μήπως η προίκα της μητέρας ( σπίτι, χρήματα ή άλλα αγαθα) μεταβιβαζόταν ως προίκα στις κόρες της; Στην περίπτωση αυτή, αν μια γυναίκα αποκτούσε μόνο γιους, σε ποιον μεταβιβαζόταν η προίκα της;

Η προίκα της μητέρας μεταβιβαζόταν περισσότερο στις κόρες και λιγότερο μερίδιο στ'αγόρια. Αν μια γυναίκα αποκτούσε μόνο γιους η προίκα μεταβιβαζόταν σχεδόν εξίσου στ'αγόρια.

Εκτός απο τον πατέρα είχαν μήπως και οι αδελφοί υποχρέωση να συνεισφέρουν στην προίκιση των κοριτσιών της οικογένειας; Μήπως αυτό συνέβαινε μόνο στις περιπτώσεις θανάτου του πατέρα;

Οι αδελφοί μόνον αν μπορούσαν έδιναν προίκα στα κορίτσια της οικογένειας και ιδίως αν είχε πεθάνει ο πατέρας.

Μια γυναίκα που έπαιρνε προίκα, είχε δικαίωμα να ζητήσει και κληρονομικό μερίδιο;

Είχε το δικαίωμα.

Αν μια παντρεμένη γυναίκα πέθαινε άτεκνη, η προίκα της επιστρεφόταν στην οικογένειά της ή παρέμενε στον άνδρα της;

Η προίκα επιστρεφόταν το 1/2 στην οικογένειά της και το άλλο 1/2 παρέμενε στον άντρα της.

Μήπως στα μέρη σας υπήρχε η συνήθεια ο γαμπρός να δίνει ζώα ή αλλά πράγματα στον πεθερό πρίν απο το γάμο; Πως λεγόταν η προσφορά αυτή;

Όχι

Ποιος ακριβώς έδινε; Ο γαμπρός ή ο πατέρας του;

Ούτε ο γαμπρός ούτε ο πατέρας του.

Πότε έδιναν την προσφορά; Πρίν απο το γάμο ή κατά τη στιγμή του γάμου;

Δεν έδινα προσφορά.

Αν μια γυναίκα πέθαινε χωρίς να προλάβει να αποκτήσει παιδιά, μπορούσε ο γαμπρός να ζητήσει πίσω ο,τι είχε δώσει;

Μπορούσε.

Πως γινόταν η μεταβίβαση της πατρικής περιουσίας στα αγόρια της οικογένειας; Πότε, με άλλα λόγια, τα αγόρια της οικογένειας έπαιρναν το μερίδιο που τους αναλογούσε; Κατά τη στιγμή του γάμου τους; Υστερα απο το θάνατο του πατέρα; Ύστερα απο το θάνατο και τ

Η μεταβίβαση της πατρικής περιουσίας στα αγόρια της οικογένειας γινόταν ύστερα από το θάνατο και των δύο γονέων.

Ολα τα αγόρια της οικογένειας κληρονομούσαν ίσα μερίδια ή μήπως κάποιο απο αυτά, π.χ ο πρωτότοκος ή ο υστερότοκος κληρονομούσε μεγαλύτερο μερίδιο της πατρικής περιουσίας;

Όλα τα αγόρια της οικογένειας κληρονομούσαν ίσα μερίδια.

Το μερίδιο που έπαιρναν τα κορίτσια της οικογένειας (είτε ως προίκα είτε ως κληρονομική μερίδα) ήταν ίσο, μικρότερο ή μεγαλύτερο απο το μερίδιο που έπαιρναν τα αγόρια;

Το μερίδιο που έπαιρναν τα κορίτσια της οικογένειας ήταν μεγαλύτερο από το μερίδιο που έπαιρνα τα αγόρια.

Η μεταβίβαση της περιουσίας γινόταν συνήθως προφορικά ή με διαθήκη;

Η μεταβίβαση της περιουσίας γινόταν συνήθως με προικοσύμφωνο.

Μήπως το μοίρασμα της κληρονομιάς γινόταν με λαχνό; Σε ποιες περιπτώσεις ίσχυε αυτός ο τρόπς και μεταξύ ποιων συγγενών γινόταν το μοίρασμα;

Το μοίρασμα της κληρονομιάς δεν γινόταν ποτέ με λαχνό.

Αν πέθαινε πρώτα ο σύζυγος, τι μερίδιο της περιουσίας αναλογούσε στη γυναίκα, στην περίπτωση που υπήρχαν παιδιά απο το γάμο;

Αν πέθαινε ο σύζυγος όλη την περιουσία την κρατούσε η γυναίκα. Όταν πέθαινε και η γυναίκα τότε την περιουσία την μοιράζονταν τα παιδιά σύμφωνα με προικοσύμφωνο της γυναίκας.

Αν δεν υπήρχαν παιδιά, εκτός απο τη γυναίκα, ποιοι άλλοι είχαν κληρονομικά δικαιώματα και σε ποιες περιπτώσεις;

Αν δεν υπήρχαν παιδιά είχαν κληρονομικά δικαιώματα τα αδέρφια του άντρα της.

Αν κάποιος αποκτούσε μόνο κόρες, όταν πέθαινε τον κληρονομούσαν οι κόρες του ή οι αδελφοί του;

Τον κληρονομούσαν οι κόρες του.

Ένα παιδί μπορούσε να κληρονομήσει τον αδελφό του πατέρα του, στην περίπτωση που αυτός δεν είχε παιδιά; Συνέβαινε το ίδιο και με τον αδελφό της μητέρας του;

Ένα παιδί δεν μπορούσε να κληρονομήσει τον αδερφό του πατέρα του κι αν ακόμα δεν είχε παιδιά, ούτε και τον αδερφό της μητέρας του. Τον κληρονομούσε ο πατέρας του παιδιού.

Σε ποιες περιπτώσεις ένα ζευγάρι αποφάσιζε να υιοθετήσει ένα παιδί; Αν δεν είχε καθόλου πιαδιά ή αν είχε μόνο κορίτσια;

Αν δεν είχε καθόλου παιδιά τότε συνήθως απεφάσιζε ένα ζευγάρι να υιοθετήσει ένα παιδί.

Ποια παιδιά προτιμούσαν σ αυτές τις περιπτώσεις; Παιδιά αδελφών; Μακρινών συγγενών; ορφανά;

Προτιμούσαν να υιοθετήσουν ορφανά.

Τι κληρονομικά δικαιώματα είχε ένα υιοθετημένο παιδί;

Αν δεν είχε κα Το υιοθετημένο παιδί κληρονομούσε όλη την περιουσία του ζευγαριού το οποίο το είχε υιοθετήσει.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/