Γλυκορρίζι

Ενότητα:

Αρχειακό και οπτικο-ακουστικό υλικό ερευνών

Όνομα χωριού

Γλυκορρίζι

Περισσότερα...

Αριθμός

1113

Κοινότητα

Γλυκορριζίου

Επαρχία

Τριφυλίας

Νομός

Μεσσηνίας

Ποιό είναι το παλαιότερο όνομα του χωριού (αν υπάρχει);

Μουρτάτο

Μήπως το χωριό κατοικείται κυρίως από πρόσφυγες (πχ.χ Ποντίους, Μικρασιάτες ή άλλους - ποιούς; ) ή Σαρακατσάνους, Αρβανίτε, Πομάκους ή άλλες ομάδες;

Όχι

Αν όχι, υπάρχουν μήπως οικογένειες που ανήκουν σε κάποια ή σε κάποιες από τις παραπάνω ομάδες; Πόσες περίπου;

Όχι

Πόσες εκκλησίες υπήρχαν παλαιότερα στο χωριό; Μήοως ξέρετε πότε είχε χτιστεί η πρώτη;

Μία καήκε το 1900 και κτίσθηκε η νέα το 1901

Σε ποιούς ανήκαν; Μήπως ήταν οικογενειακές;

Στην κοινότητα

Πόσα νεκροταφεία υπήρχαν παλαιότερα στο χωριό;

Ένα

Πότε για πρώτη φορά λειτούργησε σχολείο στο χωριό;

Δημόσιο Σχολείο λειτούργησε το 1914

Ποιές ήταν οι κυριότερες ασχολίες των κατοίκων γύρω στα 1940;

Γεωργία, κτηνοτροφία

Αν υπήρχε γεωργία, ποια κυρίως προϊόντα καλλιεργούντο;

Δημητριακά, όσπρια, ελιές, κηπευτικά

Ποιά από τα γεωργικά προϊόντα προορίζονταν για αυτοκατανάλωση και ποιά για το εμπόριο;

Σχεδόν όλα τα προϊόντα προορίζονταν για αυτοκατανάλωση

Σήμερα ποιά προϊόντα καλλιεργούνται στην περιοχή; Εξακολουθούν οι παλιές καλλιέργειες; Αν υπάρχουν νέες, από πότε περίπου έχουν αρχίσει;

Εξακολουθούν να καλλιεργούνται τα παλιά προϊόντα

Παλαιότερα το χωριό ήταν τσιφλίκι, βακούφι ή κεφαλοχώρι;

Τσιφλίκι (ο Άβαρος)

Αν ήταν τσιφλίκι ή βακούφι ποιές οικονομικές υποχρεώσεις (δοσίματα) είχαν οι καλλιεργητές προς τους γαιοκτήμονες (τσιφλικούχους) ή τα μοναστήρια;

20% έδιναν οι καλλιεργητές στους γαιοκτήμονες

Υπήρξαν μήπως ποτέ τα χτήματα της περιοχής εθνικές γαϊες;

Όχι

Απο πόσα στρέμματα και πάνω ένας κλήρος εθεωρείτο μεγάλος;

Πάνω από 30 στρέμματα

Πόσοι απο τους κατοίκους του χωριού είχαν τέτοιους μεγάλους κλήρους;

Γύρω στους 20

Σήμερα ποιο είναι το μέγεθος ενός μέσου γεωργικού κλήρου;

40 στρέμματα

Υπήρχε στο χωριό κτηνοτροφία;

Ναι

Πότε άρχισε να υπάρχει οικόσιτη κτηνοτροφία στο χωριό;

Μετά το 1940

Υπήρχαν τσελιγκάτα στην περιοχή; Πόσα; Εξακολουθούν να υπάρχουν;

Όχι

Μήπως οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται κυρίως με την αλιεία;

Όχι

Μήπως παλαιότερα υπήρχαν στο χωριό οργανωμένες βιοτεχνίες; (εννοείται ως κύρια και συστηματική απασχόληση μιας μερίδας των κατοίκων του χωριού). Τί είδους βιοτεχνίες ήταν;

Όχι

Μήπως οι παλαιότεροι θυμούνται ή γνωρίζουν στοιχεία σχετικά με προηγούμενη κοινοτική οργάνωση, τυχόν ύπαρξη κοινοτικών αρχόντων και κοινοτικών συμβουλίων;

Όχι

Ποιους φόρους πλήρωναν παλαιότερα οι κάτοικοι του χωριού; Σε ποιούς τους πλήρωναν;

Πλήρωναν τη δεκάτη στα σιτηρά στο δημόσιο (10% επί της παραγωγής) και στο λάδι. Επίσης κεφαλιάτικους φόρους επί των ζώων που πωλούσαν.

Σε πόσες κοινωνικές τάξεις χωρίζονταν παλαιότερα οι κάτοικοι του χωριού και πως διακρίνονταν μεταξύ τους;

Δεν υπήρχαν κοινωνικές τάξεις. Ήταν όλοι φτωχοί αγρότες.

Ηταν συνηθισμένο οι κάτοικοι του χωριού να προσφέρουν την εργασία τους χωρίς αμοιβή για την εκτέλεση έργων που τυχόν ήταν αναγκαία στην κοινότητα (π.χ. χτίσιμο σχολείου, εκκλησίας, κατασκευή δρόμου κ.α ;

Ναι, πρόσφεραν προσωπική εργασία για την εκτέλεση δημοσίων έργων (εκκλησίας, σχολείου, δρόμων κλπ)

Η συμμετοχή ήταν υποχρεωτική για όλους τους άνδρες; Απο ποιά ήλικία; Γυναίκες συμμετείχαν;

Ήταν υποχρεωτική η προσωπική εργασία από 18 χρονών και πάνω μόνο για άντρες

Αν κάποιος αρνιόταν να συμμετάσχει, τον τιμωρούσαν; Πως;

Πλήρωνε το αναλογούν ποσόν στο Δημόσιο Ταμείο

Ήταν η αλληλοβοήθεια συνηθισμένο φαινόμενο ανάμεσα στις οικογένειες της κοινότητας; Σε ποιες κυρίως εργασίες ίσχυε: στις πιο επείγουσες γεωργικές εργασίες όπως π.χ τρύγος, θέρος ή σε όλες ανεξαιρέτως τις γεωργικές εργασίες;

Ναι, ήταν συνηθισμένο φαινόμενο η αλληλοβήθεια και ίσχυε για όλες τις γεωργικές εργασίες

Εκτός απο τις γεωργικές εργασίες σε ποιες άλλες περιπτώσεις ίσχυε η αλληλοβοήθεια (π.χ για το χτίσιμο των σπιτιών);

Ναι και για το χτίσιμο σπιτιών και άλλων έργων

Μήπως η αλληλοβοήθεια ήταν περισσότερο αναπτυγμένη μεταξύ των γυναικών; Για ποιες κυρίως δουλειές;

Η αλληλοβοήθεια ήταν πολύ αναπτυγμένη μεταξύ των γυναικών για το θέρισμα, το κόψιμο και μεταφορά ξύλων, βοτάνισμα κλπ

Πόσα μέλη αποτελούσαν συνήθως μιαν οικογένεια; Μπορείτε να τα ονοματίσετε (π.χ. ο πατέρας του άνδρα, ο αδελφός της γυναίκας κ.ο.κ.);

Ο πατέρας και η μητέρα του άνδρα ή των ανδρών με όλα τα μέλη τους. Δηλαδή μπορείς να παντρεύονταν δύο αγόρια και να έμεναν με τον πατέρα τους.

Πως προσφωνούσαν τα παιδιά τον πατέρα τους και πως τη μητέρα τους;

Πατέρα - μάνα

Πώς προσφωνούσε ένα παιδί τον πατέρα του πατέρα του;

Παππούλη

Πώς τη μητέρα του πατέρα του;

Γιαγιά ή μανίτσα

Πως τον πατέρα της μητέρας του;

Παππούλη

Πώς τη μητέρα της μητέρας του;

Γιαγιά ή μανίτσα

Πώς προσφωνούσε ο παππούς τα εγγόνια του;

Τ΄ όνομά τους

Πώς προσφωνούσε η γιαγιά τα εγγόνια της;

Τ΄ όνομά τους

Πώς προσφωνούσε ένα παιδί τους αδελφούς του;

Με τ΄ όνομά τους

Πώς τις αδελφές του;

Με τ΄ όνομά τους ή μωρή

Υπήρχαν μήπως ιδιαίτεροι όροι για το μεγαλύτερο αδελφό;

Όχι

Για τη μεγαλύτερη αδελφή;

Όχι

Πώς προσφωνούσαν τα μεγαλύτερα αδέλφια τα μικρότερα;

Με τ΄ όνομά τους

Πώς προσφωνούσε ένα παιδί τον αδελφό του πατέρα του;

Θείο ή μπάρμπα

Πώς την αδελφή του πατέρα του;

Θεία ή τσάτσα

Πώς τον αδελφό και πώς την αδελφή της μητέρας του;

Το ίδιο (θεία ή θειά)

Πώς προσφωνούσαν οι θείοι τα ανήψια τους;

Με τ΄ όνομά τους

Πώς προσφωνούσαν οι γονείς το αγόρι τους και πώς το κορίτσι τους;

Με τα ονόματά τους

Υπήρχαν ειδικά ονόματα για τα πρωτότοκα παιδιά; Για τα υστερότοκα;

Όχι

Πώς ονομάζοντν τα παιδιά απο άλλον πατέρα ή άλλη μητέρα;

Προγόνια

Πώς ονομάζονταν τα δίδυμα;

Διπλάρια

Πώς προσφωνούσαν οι γονείς του γαμπρού τους γονείς της νύφης;

Συμπέθερε ή συμπεθέρα

Πώς προσφωνούσε η νύφη τον πεθερό της;

Πατέρα

Πώς την πεθερά της;

Μητέρα ή μάνα

Πώς τον αδελφό και την αδελφή του άνδρα της;

Αφέντη ή κυρά Βασίλω (για την αδερφή)

Πώς προσφωνούσε ο γαμπρός τον πεθερό του;

Πατέρα

Πώς την πεθερά του;

Μάνα

Πώς τον αδελφό και την αδελφή της γυναίκας του;

Με τ΄ όνομά τους

Πώς προσφωνούσε ο πεθερός το γαμπρό;

Με τ΄ όνομά του ή γαμπρέ μ΄

Πώς προσφωνούσε το γαμπρό η πεθερά;

Με τ΄ όνομά του ή γαμπρέ μ΄

Πώς προσφωνούσαν το γαμπρό τα αδέλφια της νύφης;

Με τ΄ όνομά του

Πώς προσφωνούσαν τη νύφη οι αδελφοί του γαμπρού;

Με τ΄ όνομά της ή νύφη

Πώς προσφωνούσαν τη νύφη οι αδελφές του γαμπρού;

Με τ΄ όνομά της ή νύφη

Πώς προσφωνούσε ο σύζυγος τη σύζυγο και πώς αυτή τον άνδρα της;

Με τ΄ όνομά τους

Πώς όριζαν τα βαφτιστικά ονόματα των παιδιών; (του παππού απο τον πατέρα;), ποιό στο πρώτο κορίτσι; Πώς διάλεγαν τα ονόματα των υπόλοιπων παιδιών της οικογένειας; Σε ποιες περιπτώσεις μπορούσε ο νονός να δώσει όποιο όνομα ήθελε ο ίδιος;

Στο πρώτο αγόρι έδιναν το όνομα του παππού από τον πατέρα και στο πρώτο κορίτσι της γιαγιάς από τη μητέρα. Από το τρίτο παιδί έδινε κι ο νονός ονόματα.

Μπορείτε να περιγράψετε σε γενικές γραμμές πώς μοιράζονταν οι δουλειές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες δηλαδή οι γυναίκες, εκτός απο τις δουλειές του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών, ποιές άλλες δουλειές έκαναν (π.χ κουβαλούσαν τα ξύλα, το νερ

Οι άντρες εργάζονταν κύρια στα κτήματα. Οι γυναίκες εκτός από τις δουλειές του σπιτιού, βοηθούσαν τους άντες τους και στις έξω δουλειές (θέρισμα, αλώνισμα, ξύλα κλπ).

Ποιες απο τις αγροτικές δουλειές έκαναν οι γυναίκες;

Όλες

Ποιες απο τις δουλειές που είχαν σχέση με την κτηνοτροφία εκτελούσαν οι γυναίκες;

Βοσκούσαν τα πρόβατα, άρμεγαν, τυροκομούσαν κλπ

Ποιες θεωρούσαν αποκλειστικά ανδρικές δουλειές;

Το δεμάτιασμα (στο θέρο), το φόρτωμα, το ράβδισμα επάνω στην ελιά

Τα παιδιά απο ποια ηλικία άρχιζαν να βοηθούν στις δουλειές; Ποιες δουλειές ανέθεταν στα αγόρια και ποιες στα κορίτσια;

Από 12 χρονών και επάνω. Σχεδόν τις ίδιες δουλειές, τα κορίτσια πρόσθετα βοηθούσαν και τις μητέρες τους στις δουλειές του σπιτιού.

Ποιες ήταν οι συνήθειες του τόπου σχετικά με τους γάμους; Τα παιδιά μιας οικογένειεας παντρεύονταν ανάλογα με την ηλικία τους ή έπρεπε πρώτα να παντρευτούν όλα τα κορίτσια και έπειτα τα αγόρια της οικογένειας;

Στις περισσότερες περιπτώσεις έπρεπε πρώτα να παντρέψουν τα κορίτσια κι έπειτα να παντρευτούν τα αγόρια

Ποια θεωρούσαν ως κανονική ηλικία γάμου για τις γυναίκες και ποια για τους άνδρες; Ήταν επιτρεπτό ή συνηθισμένο η γυναίκα να είναι μεγαλύτερη απο τον άνδρα;

Για τις γυναίκες από 20 ετών και πάνω και για τους άντρες από 25 και πάνω. Ήταν επιτρεπτό όχι όμως συνηθισμένο.

Η συνήθεια ήταν ο γαμπρός και η νύφη να είναι απο το ίδιο χωριό; Αν όχι απο ποια χωριά διάλεγαν συνήθως τους γαμπρούς και απο ποια τις νύφες; Μπορείτε να τα ονοματίσετε;

Προτιμούσαν κύρια από το ίδιο χωριό

Που εγκαθίστατο το νέο ζευγάρι μετά το γάμο; στο πατρικό του γαμπρού; στο πατρικό της νύφης; σε κάποιο καινούριο σπίτι; αποτελούσε το σπίτι αυτό προίκα της νύφης;

Στο πατρικό του γαμπρού ή σε λίγες περιπτώσεις στο πατρικό της νύφης εφ΄όσον δεν είχε άλλα αδέρφια η νύφη (σώγαμπρος)

Συνέβαινε μήπως όλα τα αγόρια μιας οικογένειας, όταν παντρεύονταν, να φέρνουν τις γυναίκες τους στο πατρικό τους; Τι γινόταν τότε; Ζούσαν όλοι μαζί, εργάζονταν, έτρωγαν μαζί, κοιμόνταν κάτω απο την ίδια στέγη;

Ναι συνέβαινε να παντρεύονται όλα τ΄ αγόρια και να ζουνν στο σπίτ του πατέρα τους εφ΄ όσον δεν είχαν άλλο σπίτι να μείνουν. Δούλευαν όλοι μαζί κι είχαν κοινό ταμείο.

Κρατούσαν τα αδέλφια την περιουσία αδιαίρετη;

Μέχδρι που ζούσαν όλοι μαζί κρατούσαν την περιουσία αδιαίρετη. Όταν χώριζαν ή πέθαινε ο πατέρας τους τη μοιράζονταν.

Πότε χώριζαν τα αδέλφια; Όταν πέθαινε ο πατέρας; Όταν γίνονται πολλοί και δεν τους χωρούσε πια το σπίτι; Ποιοι λόγοι μπορούσαν να επισπευσουν το χωρισμό των αδελφών;

Όταν πέθαινε ο πατέρας τους ή όταν γίνονταν πολλοί και δεν τους χωρούσε το σπίτι. Ακόμα σε περιπτώσεις που φιλονικούσαν δύο αδέρφια μέσα στο σπίτι.

Όταν όλα τα παιδιά άνοιγαν δικό τους σπιτικό, ποιος παρέμενε στο πατρικό μαζί με τους γονείς; Ο μεγαλύτερος γιος; Η μεγαλύτερη κόρη; Ο μικρότερος γιος; Η μικρότερη κόρη; Οποιο παιδί θα διάλεγαν οι γονείς;

Όποιο παιδί θα διάλεγαν οι γονείς

Σε ποιες περιπτώσεις μια οικογένεια έπαιρνε σώγαμπρο;

Όταν δεν είχε γιό ή είχε παντρευτεί κι είχε φύγει ο γιός τους

Πήγαιναν ποτέ σώγαμπροι άνθρωποι που διέθεταν οι ίδιοι περιουσία;

Πήγαιναν εφ΄ όσον είχαν συμφέρον

Τι γινόταν στις περιπτώσεις που η οικογένεια είχε δύο ή τρια κορίτσια; Για ποιο έπαιρναν το σώγαμπρο; Για το μεγαλύτερο; Για το μικρότερο;

Συνήθως για το μικρότερο

Αν μια οικογένεια έπαιρνε σώγαμπρο πώς μοιραζόταν η πατρική περιουσία; Ήταν μήπως υποχρεωμένος ο πεθερός να γράψει στο ΄πονομα του γαμπρού μέρος της περιουσίας του;

Εφ΄ όσον δεν υπήρχαν άλλα αδέρφια της κόρης του, όλη η περιουσία έμενε στο γαμπρό του. Διαφορετικά έγραφε μέρος της περιουσίας στο γαμπρό του.

Τι γινόταν σ αυτές τις περιπτώσεις με τα επώνυμα; Μήπως έπαιρνε ο γαμπρός το επώνυμο του πεθερού; Τα παιδιά ποιανού το επώνυμο έπαιρναν; Μπορείτε να αναφέρετε ένα παράδειγμα;

Παρέμενε με το δικό του επώνυμο στα Δημοτολόγια αλλά σαν "παρατσούκλι" έπαιρνε το επώνυμο του πεθερού του

Πότε δυο άτομα δεν μπορούσαν, λόγω συγγένειας, να παντρευτούν μεταξύ τους; Υπήρξε ποτέ στο χωριό περίπτωση γάμου μεταξύ πρώτων εξαδέλφων; Αν ναι, ήταν εξαδέλφια απο πατέρα ή απο μητέρα;

Από δεύτερα ξαδέλφια και επάνω παντρεύονταν

Για τα δεύτερα εξαδέλφια, αν ήθελαν να παντρευτούν, υπήρχε κώλυμα;

Υπήρχε κώλυμα αν ήταν δεύτερα ξαδέλφια από πατέρα

Μήπως δύο άτομα δεν μπορούσαν να παντρευτούν αν είχαν κοινό επώνυμο;

Όχι

Υπήρξαν παλαιότερα στο χωριό περιπτώσεις διαζυγίων; Αν ναι για ποιους κυρίως λόγους;

Όχι

Ποιος συνήθως στεφάνωνε το ζευγάρι; Ο νονός του γαμπρού ή ο νονός της νύφς;

Ο νονός του γαμπρού

Ποιος βάφτιζε το πρώτο και ποιοι τα υπόλοιπα παιδιά του ζευγαριού; Μήπως όλα τα παιδιά μιας οικογένειας είχαν τον ίδιο νονό;

Το πρώτο παιδί συνήθως το βάφτιζε ο κουμπάρος του ζευγαριού. Για τα υπόλοιπα δεν υπήρχε υποχρέωση να τα βαφτίζει ο ίδιος νονός.

Στις περιπτώσεις που μια οικογένεια άλλαζε κουμπάρο ή ήθελε να βρει έναν καινούριο, προτιμούσαν να είναι κάποιος συγγενής ή φίλος ή κάποιος πλούσιος και κοινωνικά ανώτερος;

Προτιμούσαν κάποιο πλούσιο ή κοινωνικά ανώτερό τους

Μεταξύ οικογενειών που συνδέονταν με κουμπαριά, επιτρεπόταν ή απαγορευόταν ο γάμος;

Επιτρεπόταν

Δυο παιδιά που είχαν τον ίδιο νονό μπορούσαν ποτέ να παντρευτούν μεταξύ τους;

Όχι

Σε ποιες περιπτώσεις δυο άνθρωποι αποφάσιζαν να γίνουν αδελφοποιτοί;

Δε γνωρίζουν

Υπήρχε παλαιότερα στο χωριό ο θεσμός της προίκας;

Υπήρχε πάντα

Η προικοδοσία γινόταν προφορικά ή με προικοσύμφωνα; Πως ελέγοντο τα προικοσύμφωνα;

Με προικοσύμφωνα (συμβολαιογραφικές πράξεις) ή προφορικά

Μήπως εκτός απο τα προικοσύμφωνα γνωρίζετε να υπήρχε και κάποιο άλλο είδος γαμηλίων συμβολαίων;

Όχι

Ποιοι συνέτασσαν και ποιοι υπέγραφαν τα προικοσύμφωνα;

Ο συμβολαιογράφος και οι μάρτυρες

Εκτός απο τα είδη οικοσυσκευής και το ρουχισμό τι άλλο έπαιρνε συνήθως ένα κορίτσι ως προίκα; -Χρήματα; Πόσα περίπου;

20.000 - 40.000 περίπου

Σπίτι; Επιπλωμένο;

Σπανίως σπίτι

Χωράφια;

Ναι

Δέντρα; ζωα; καϊκια;

Ελιές και ζώα

Όλα τα κορίτσια μιας οικογένειας έπαιρναν την ίδια προίκα; Μήπως κάποιο απο αυτά (λ.χ η πρωτότοκη) έπαιρνε κατ έθιμο μεγαλύτερο μερίδιο;

Συνήθως μοιράζονταν στα ίσα

Μήπως κάποιο απο τα κορίτσια της οικογένειας έπαιρνε προίκα ολόκληρη την πατρική περιουσία, ανεξάρτητας απο την ύπαρξη αλλων παιδιών, αγοριών ή κοριτσιών;

Όχι

Μήπως η προίκα της μητέρας ( σπίτι, χρήματα ή άλλα αγαθα) μεταβιβαζόταν ως προίκα στις κόρες της; Στην περίπτωση αυτή, αν μια γυναίκα αποκτούσε μόνο γιους, σε ποιον μεταβιβαζόταν η προίκα της;

Συνηθως η προίκα της μητέρας μεταβιβαζόταν στην ή στις κόρες της. Στην περίπτωση που είχε μόνο αγόρια εξ ίσου σε όλα.

Εκτός απο τον πατέρα είχαν μήπως και οι αδελφοί υποχρέωση να συνεισφέρουν στην προίκιση των κοριτσιών της οικογένειας; Μήπως αυτό συνέβαινε μόνο στις περιπτώσεις θανάτου του πατέρα;

Και τα αδέρφια συνεισφέρανε συνήθως εφ΄ όσον ήταν ανύπαντρα στην προίκα της αδεφλής τους

Μια γυναίκα που έπαιρνε προίκα, είχε δικαίωμα να ζητήσει και κληρονομικό μερίδιο;

Εφ΄ όσο είχε γίνει συμολαιογραφική πράξη και είχε παραιτηθεί απ΄ την υπόλοιπη περιουσία δεν είχε δικαίωμα να ζητήσει κληρονομικό μερίδιο

Αν μια παντρεμένη γυναίκα πέθαινε άτεκνη, η προίκα της επιστρεφόταν στην οικογένειά της ή παρέμενε στον άνδρα της;

Πριν τη νομοθεσία του ΄20 περίπου που έπαιρνε τη μισή περιουσία ο άντρας. Πρωτύτερα η περιουσία επιστρεφόταν στην οικογένειά της.

Μήπως στα μέρη σας υπήρχε η συνήθεια ο γαμπρός να δίνει ζώα ή αλλά πράγματα στον πεθερό πρίν απο το γάμο; Πως λεγόταν η προσφορά αυτή;

Όχι

Πως γινόταν η μεταβίβαση της πατρικής περιουσίας στα αγόρια της οικογένειας; Πότε, με άλλα λόγια, τα αγόρια της οικογένειας έπαιρναν το μερίδιο που τους αναλογούσε; Κατά τη στιγμή του γάμου τους; Υστερα απο το θάνατο του πατέρα; Ύστερα απο το θάνατο και τ

Ανάλογα με τις περιστάσεις

Ολα τα αγόρια της οικογένειας κληρονομούσαν ίσα μερίδια ή μήπως κάποιο απο αυτά, π.χ ο πρωτότοκος ή ο υστερότοκος κληρονομούσε μεγαλύτερο μερίδιο της πατρικής περιουσίας;

Ίσα μερίδια

Το μερίδιο που έπαιρναν τα κορίτσια της οικογένειας (είτε ως προίκα είτε ως κληρονομική μερίδα) ήταν ίσο, μικρότερο ή μεγαλύτερο απο το μερίδιο που έπαιρναν τα αγόρια;

Είχαν τα ίδια δικαιώματα

Η μεταβίβαση της περιουσίας γινόταν συνήθως προφορικά ή με διαθήκη;

Συνήθως με διαθήκη

Μήπως το μοίρασμα της κληρονομιάς γινόταν με λαχνό; Σε ποιες περιπτώσεις ίσχυε αυτός ο τρόπς και μεταξύ ποιων συγγενών γινόταν το μοίρασμα;

Όταν πέθαινε ο πατέρας και δεν άφηνε διαθήκη, γινόταν πολλές φορές το μοίρασμα της περιουσίας με λαχνό παρουσία επιτροπής συγγενών

Αν πέθαινε πρώτα ο σύζυγος, τι μερίδιο της περιουσίας αναλογούσε στη γυναίκα, στην περίπτωση που υπήρχαν παιδιά απο το γάμο;

Το 1/4 της περιουσίας αναλογούσε στη γυναίκα

Αν δεν υπήρχαν παιδιά, εκτός απο τη γυναίκα, ποιοι άλλοι είχαν κληρονομικά δικαιώματα και σε ποιες περιπτώσεις;

Τα μισά έπαιρνε η γυναίκα του και τα υπόλοιπα οι συγγενείς του άντρα που είχαν κληρονομικά δικαιώματα

Αν κάποιος αποκτούσε μόνο κόρες, όταν πέθαινε τον κληρονομούσαν οι κόρες του ή οι αδελφοί του;

Μόνο οι κόρες του

Ένα παιδί μπορούσε να κληρονομήσει τον αδελφό του πατέρα του, στην περίπτωση που αυτός δεν είχε παιδιά; Συνέβαινε το ίδιο και με τον αδελφό της μητέρας του;

Μπορούσε και στις δύο περιπτώσεις

Σε ποιες περιπτώσεις ένα ζευγάρι αποφάσιζε να υιοθετήσει ένα παιδί; Αν δεν είχε καθόλου πιαδιά ή αν είχε μόνο κορίτσια;

Αν δεν είχε παιδιά

Ποια παιδιά προτιμούσαν σ αυτές τις περιπτώσεις; Παιδιά αδελφών; Μακρινών συγγενών; ορφανά;

Συνήθως συγγενών

Τι κληρονομικά δικαιώματα είχε ένα υιοθετημένο παιδί;

Συνήθως όλα τα κληρονομικά δικαιώματα, όπως και τα κανονικά παιδιά

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/