Happened today

Ο Sargent πληροφορεί τον Hopkinson ότι αποφασίστηκε να μη συνεχίσει ο Sebastian να χειρίζεται τις ελληνικές υποθέσεις στη Μέση Ανατολή. Τίθεται θέμα αντικαταστάτη, προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του και τονίζεται ότι θα πρέπει, στις σχέσεις του με τις βρετανικές και τις ελληνικές υπηρεσίες, να είναι αμερόληπτος και να μην παρασύρεται από εξτρεμιστικές απόψεις. | 1942-03-05 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Εκδηλώνεται γενική απεργία των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους Αθήνας - Πειραιά και Πελοποννήσου, ενώ συνεργάτες της Υπηρεσίας ΑΠΟΛΛΩΝ ανετίναξαν τρεις σιδηροδρομικές μηχανές. Αναβάλλεται η αναχώρηση 35 συρμών. | 1944-03-05 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Οι επιτροπές στρατιωτών των δύο ελληνικών ταξιαρχιών υποβάλλουν σειρά αιτημάτων στον Holmes. Τα κυριώτερα είναι : α) σχηματισμός νέας ελληνικής κυβέρνησης που θα ασχοληθεί με την πολεμική προσπάθεια με μεγαλύτερη ενεργητικότητα και ικανότητα και β) απομάκρυνση των αξιωματικών που είναι ανίκανοι και απρόθυμοι να πολεμήσουν. Ο Holmes εγγυάται προσωπικά ότι τα αιτήματα αυτά θα υποβληθούν στον Γεώργιο Β' και την ελληνική Κυβέρνηση. | 1943-03-05 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Το F.O. αναφέρεται στην επιστολή του Τσουδερού προς τον Eden της 20ης Φεβρουαρίου και τον πληροφορεί ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κατάλληλος Βρετανός αξιωματικός που θα εξετάσει μαζί με τον Πρίγκηπα Πέτρο την κατάσταση στον ελληνικό Στρατό. Τονίζει ότι, παρά την προθυμία της βρετανικής Κυβέρνησης να συμβουλεύσει τον ίδιο τον Τσουδερό και τον Γεώργιο Β', τις τελικές αποφάσεις πρέπει να τις πάρουν οι ίδιοι. | 1942-03-05 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Εμπιστευτικές πληροφορίες για την κρίσιμη επισιτιστική κατάσταση στην Ελλάδα παρέχει ο De Strobel, Γραμματέας στο Γραφείο του Ιταλού Αντιπροσώπου στην Ελλάδα, στον Berry, Γραμματέα της Διπλωματικής Αποστολής των Η.Π.Α. στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια συζήτησής τους. | 1942-03-05 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Το F.O. εξετάζει τα προβλήματα του ελληνικού Στρατού στη Μέση Ανατολή και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από το W.O. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, για να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά πρέπει: 1) να εξοπλιστούν όλες οι ελληνικές μονάδες που σταθμεύουν στην Παλαιστίνη, 2) να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις οι ήδη εξοπλισμένες μονάδες το ταχύτερο δυνατό, 3) να επιδιωχθεί η χρησιμοποίηση της Ι Ταξιαρχίας στο μέτωπο της Λιβύης και 4) να αναδιοργανωθεί από τον Γεώργιο Β' και τον Τσουδερό η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία, δίχως να υπάρξει εμπλοκή πολιτικών ζητημάτων. | 1942-03-05 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Δαμασκηνός, απαντώντας στην πρόταση της Κυβέρνησης να αναλάβει εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, εκθέτει αναλυτικά τις προτάσεις του, οι οποίες διαμορφώθηκαν μετά από συζητήσεις με πολιτικές προσωπικότητες. Θεωρεί ότι ο διορισμός αντιπροσώπου της Κυβέρνησης δεν είναι αναγκαίος, αλλά ούτε και επαρκής, για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Υπογραμμίζει ότι οι πολιτικοί ηγέτες είναι αντίθετοι στη διεύρυνση της Κυβέρνησης και στις σχετικές προτάσεις του Κ.Κ.Ε. Τέλος, υπογραμμίζει ότι πρωτεύει η οργάνωση των ανταρτών σε τακτικό στρατό, το συντομότερο, υπό τις διαταγές διακεκριμένης στρατιωτικής προσωπικότητας, ώστε να αποφευχθούν ενέργειες που βλάπτουν τον πληθυσμό. (Η Κυβέρνηση λαμβάνει την απάντηση αυτή του Δαμασκηνού στις 5 Μαρτίου, ενώ δεν είναι γνωστή η ημερομηνία σύνταξής της). | 1944-03-05 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Η επιτροπή στρατιωτών της ΙΙ Ταξιαρχίας υποβάλλει επιπλέον στον Holmes το αίτημα να επιστρέψουν στην Ταξιαρχία οι ταγματάρχες Γ. Χατζησταυρής, Ι. Κώνστας και Χ. Σταυρουλάκης. Η επιτροπή τονίζει ότι δεν θα μπορέσει να διατηρήσει την πειθαρχία για πολύ, σε περίπτωση που οι τρεις ταγματάρχες δεν επιστρέψουν. | 1943-03-05 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Στρατηγός W. G. Holmes, Διοικητής της 9 βρετανικής Στρατιάς, επισκέπτεται τις δύο ελληνικές ταξιαρχίες, για να ενημερωθεί προσωπικά σχετικά με την έκρυθμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σ'αυτές. | 1943-03-05 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Αποστολή πετεινών προς τον Αλαμάνο | 1816 Μάρτιος 5 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στη γεωγραφική θέση της Αγίας Κυριακής σε έγγραφο από κώδικα της μονή Βουλκάνου | 1625 Μάρτιος 5 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στη θέση Βρυσούλα. | 1625 Μάρτιος 5 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Στάχωση βιβλίων από τον Γαβριήλ Αγιοπαυλίτη. | 1760 Μάρτιος 5 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Δημητρίου Γουλιανού προς τον Χρύσανθο Νοταρά. | 1714 Μάρτιος 5 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Συγγραφή στιχηραρίου από τον μητροπολίτη Αμασείας Διονύσιο. | αψκα΄ Μάρτιος 5 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Μητροπολίτη Καισαρείας Γρηγορίου προς τον Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Φιλάρετο. | 1793 Μάρτιος 5 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)