Έγινε σαν σήμερα

Το βρετανικό Υπουργείο Οικονομικού Πολέμου κοινοποιεί στο F.O. τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του για την κατάσταση στην Ελλάδα. Στη χώρα επικρατούν συνθήκες λιμού και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επιδημιών. Παιδιά πεθαίνουν από πείνα και εφαρμόζεται με αυστηρότητα σύστημα διανομής των βασικών ειδών διατροφής. Οι Γερμανοί έχουν εξάγει αλεύρι, πατάτες και άλλα τρόφιμα. Οι οδικές και σιδηροδρομικές επικοινωνίες δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί και υπάρχει μεγάλη έλλειψη βενζίνης και υποζυγίων. | 1941-07-17 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Το F.O. μελετά τη δημιουργία ελληνικού ναυτικού δικαστηρίου με στόχο την επαναφορά και διατήρηση της πειθαρχίας στα ελληνικά εμπορικά πληρώματα. Επίσης γνωστοποίησε στην ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο ότι η ελληνική Κυβέρνηση θα έχει τα ίδια προνόμια και τις ίδιες ασυλίες που έχουν και οι άλλες συμμαχικές κυβερνήσεις εκεί. | 1941-07-17 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Καρτάλης, συνοδευόμενος από τον Αγνίδη, συναντάται με αρμόδιους του F.O. για να εξετάσουν τη διατύπωση σχεδίου ανακοίνωσης του Eden, σχετικά με τη βρετανική πολιτική έναντι του Ε.Α.Μ. Ο Καρτάλης τονίζει ότι με την ανακοίνωση αυτή θα πρέπει να τερματίζονται σαφώς οι σχέσεις με το Ε.Α.Μ., καθώς και οι αποστολές εφοδίων προς την οργάνωση. Πιθανώς, η στάση αυτή να διασπάσει την οργάνωση και μετριοπαθή στελέχη της, όπως ο Σβώλος, να σχηματίσουν κόμμα που θα μπορούσε να λάβει μέρος στην Κυβέρνηση. | 1944-07-17 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Σβώλος και ο Αγγελόπουλος πρόκειται σύντομα να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τις τελευταίες μέρες ασκούν έντονη προπαγάνδα εναντίον του Παπανδρέου, ο οποίος τους επέτρεψε να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Ο Leeper θεωρεί ότι οι ενέργειές τους οφείλονται στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν καλή υποδοχή κατά την επιστροφή τους. Ο ίδιος ο Παπανδρέου ανέφερε στον Σβώλο ότι εμφανίζονται πλέον ως αντιπρόσωποι αντίπαλης κυβέρνησης και όχι ως αντιπρόσωποι αντιπολίτευσης. | 1944-07-17 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Leeper εφιστά την προσοχή του F.O. στις σοβαρές συνέπειες που θα είχε για τη βρετανική πολιτική στην Ελλάδα, η ανεπιτυχής οργάνωση και αποστολή βοήθειας κατά την Απελευθέρωση αλλά και μετά. Τονίζει ότι ενδεχόμενη αποτυχία της Βρετανίας στο θέμα αυτό, θα αποβεί προς όφελος του Ε.Α.Μ. και των κομμουνιστών. | 1943-07-17 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Μαθητής της Φλαγγινείου σχολής | 1770 Ιούλιος 17 | Ζάκυνθος | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του οικουμενικού πατριάρχη Καλλίνικου προς τον πρώην οικουμενικό πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄. | 1802 Ιούλιος 17 | Κωνσταντινούπολη | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Καταγραφή της είσπραξης χρεών του χωριού Αρνάδος σε απολογισμό του προεστού Τήνου Νικολάου Δρόσου βάσει του προϋπολογισμού (κουμπάρτο) της 18ης Ιουλίου 1801. | 1802 Ιούλιος 17 | Αρνάδον ή Αρνάδος Τήνου | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Παραγγελία οικουμενικού πατριάρχη προς τον πρώην οικουμενικό πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄να μεσολαβήσει ως διατητής στη διένεξη ανάμεσα στη μονή Εσφιγμένου και στη μονή Χιλανδαρίου | 1805 Ιούλιος 17 | Κωνσταντινούπολη | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Σπουδαστής | 1660 Ιούλιος 17 | Πάδοβα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Σπουδαστής | 1660 Ιούλιος 17 | Πάδοβα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

| 1757 Ιούλιος 17 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Σκοπίων | 1759 Ιούλιος 17 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Μητροπολίτη Φιλιππουπόλεως Άνθιμου προς τους Μιχαλάκη και Σκαρλατάκη. | 1688 Ιούλιος 17 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Νικηφόρου Γεράρδη στον επικεφαλής των καπουτσίνων Pere Martin σχετικά με θέματα της κοινότητας | 1655 Ιούλιος 17 | Πάρος | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Χειροτονία του Δοσίθεου κατά την ανάρρησή του στον επισκοπικό θρόνο Λιτζάς και Αγράφων | αψϟγ΄Ιούλιο ιζ΄ | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Χειροτονία του διάκονου Δοσίθεου κατά την ανάρρησή του στον επισκοπικό θρόνο Λιτζάς και Αγράφων μετά την παραίτηση του επισκόπου Διονυσίου | 1793 Ιούλιος 17 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)