Ψηφιακή Συλλογή του Λαογραφικού Μουσείου στον Κάβαλο Λευκάδας

Το μουσείο δημιουργήθηκε από τον καποδιστριακό Δήμο Σφακιωτών και στεγάζεται στο ανακαινισμένο κτήριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου του Καβάλου με αντικείμενα που εξ ολοκλήρου συγκέντρωσε, εξέθεσε και φροντίζει ο Λευκαδίτης Ανδρέας Λάζαρης. Ο συλλέκτης έχοντας ένα ειδικό ενδιαφέρον για τα παραδοσιακά εργαλεία και επαγγέλματα συνέλεξε περίπου 2.500 σχετικά αντικείμενα. Μια δεύτερη, πολύ μικρότερη σε όγκο συλλογή, είναι αυτή του αειμνήστου Χρήστου Κατωπόδη που αφορά κυρίως παραδοσιακά υφαντά και φορεσιές της περιοχής και φιλοξενείται σε ξεχωριστό χώρο. Στις δύο αυτές συλλογές προστέθηκαν εξαρχής και εξακολουθούν να προστίθενται αντικείμενα που προσφέρουν αυθόρμητα πολλοί κάτοικοι του τ. δήμου Σφακιωτών.

Η μουσειακή συλλογή Ανδρέα Λάζαρη διακρίνεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη και μεγαλύτερη σε όγκο από πλευράς αντικειμένων αφορά τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Καταλαμβάνει τον κεντρικό χώρο της αίθουσας όπου σε ειδικές προθήκες παρουσιάζονται σειρές εργαλείων που αναφέρονται σε συγκεκριμένα παραδοσιακά επαγγέλματα και ασχολίες ως εξής: βαγενάς (βαρελάς), γεωργός, κουλουράς, κοσκινάς, λιθοξόος (ή πετροκόπος), καλαντζής (γανωματής), κουρέας, λούστρος, ξυλουργός, ξυλοκόπος, οικοδόμος, πεταλωτής, σητάς, τσαγκάρης, τσιγκριάς (τσικρί=λανάρι για κατεργασία μαλλιού προβάτου). Επίσης παρουσιάζονται υλικά τεκμήρια που αναφέρονται στην ελαιουργία, στην αμπελουργία, στα εκκλησιαστικά σκεύη, στην στρατιωτική ζωή, στον καλλωπισμό και ορισμένα έγραφα που αφορούν κυρίως τον καθημερινό βίο των κατοίκων.

Μία δεύτερη ενότητα που παρουσιάζεται σε ειδικό υπερυψωμένο πατάρι στην δεξιά πτέρυγα της έκθεσης φιλοξενεί τα σχετικά με την παραδοσιακή λευκαδίτικη οικία και περιλαμβάνει σκεύη, εργαλεία, υφαντά καθώς και φούρνο.

Μια τρίτη ενότητα που αφορά κυρίως τη συλλογή Χρήστου Κατωπόδη περιέχει φορεσιές και υφαντά της περιοχής Σφακιωτών.

Καταλογογράφηση και τεκμηρίωση των συλλογών ανέλαβε το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Για τον λόγο αυτόν το καλοκαίρι του 2009 με την ευκαιρία εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Μουσείου η διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη σε συνεργασία με τους δημοτικούς άρχοντες, τον συλλογέα, τοπικούς λογίους και φίλους της Λαογραφίας και του παραδοσιακού πολιτισμού, διαπίστωσε την ανάγκη για καταγραφή και τεκμηρίωση των αξιόλογων συλλογών, που εκτίθενται στο Μουσείο, και την περαιτέρω ανάπτυξή τους μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ημερίδων κ.λπ. Το έργο ανέλαβε ο ερευνητής του Κέντρου Λαογραφίας Ευάγγελος Καραμανές, ο οποίος το 2011 στο πλαίσιο εντεταλμένης λαογραφικής αποστολής στη Λευκάδα πραγματοποίησε καταγραφή, αρχική τεκμηρίωση ικανού μέρους της συλλογής του Μουσείου καθώς και φωτογράφησή του. Η εργασία πραγματοποιήθηκε με την συνδρομή και συνεργασία του συλλογέα και δημιουργού του Μουσείου Ανδρέα Λάζαρη. Ο Ανδρ. Λάζαρης παράλληλα με την τεκμηρίωση των αντικειμένων του Μουσείου προσέφερε την προσωπική του μαρτυρία για την μελέτη της παραδοσιακής τεχνολογίας, των τεχνικών διαδικασιών, των εργαλείων και των επαγγελμάτων της Λευκάδας.

Το Μουσείο είναι ανοιχτό στο κοινό κατά τους θερινούς μήνες. Την πρόσβαση σε αυτό εξασφάλισαν κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας του υπάλληλοι του καποδιστριακού Δήμου Σφακιωτών και πλέον του Δήμου Λευκάδας. Για την συντήρηση και καθαρισμό του χώρου μεριμνά ο Δήμος Λευκάδας.

Σύνδεσμος με ιστοσελίδα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας
http://www.lefkasculturalcenter.gr/index.php/el/cultural-center-gr/museum/kavalos-museum

Συντελεστές
Επιστ. επιμέλεια, κείμεν
o: Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη
Συντονισμός-τεκμηρίωση: Ευάγγ. Καραμανές