Προβολή εικόνων Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

<< 10

Σύνολο: 11615

ψυχοδομή

«Ο Αίας ως ψυχοδομή, ως σωματότυπος, ως περιπέτεια βίου, ως δράση περιγράφεται ως παράλληλος χαρακτήρας με τον νεκρό. Εγωτικός, πείσμων, οργίλος, εύθικτος, αλαζόνας, μονήρης, αφοσιωμένος στο έργο του»...

ψυχοενεργός, -ή, -ό

«Πρόσφατα ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ένα άλλο σημαντικό πείραμα, αυτή τη φορά με την ψυλοκυβίνη, την ψυχοενεργό ουσία που περιέχεται στα “μαγικά μανιτάρια”του γένους Psilocybe»...

ωλένια λαβή

Δεν υπάρχει περιγραφή

ωμική στήριξη

Δεν υπάρχει περιγραφή

ωμοφαγικός, -ή, -ό

«Η θεωρία πίσω από την ωμοφαγική διατροφή είναι απλή: όταν οι τροφές μαγειρεύονται χάνουν την δύναμή τους, τα ένζυμα και τις βιταμίνες τους, αντίθετα με τις “ζωντανές” τροφές»...

ωοληψία

«Η γυναίκα ακολουθεί κατάλληλη ορμονική θεραπεία και αφού κριθεί ότι τα ωοθηλάκια έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο ωρίμανσης, προγραμματίζεται η ωοληψία»...

ωραιοποίηση

Δεν υπάρχει περιγραφή

όρθια εκκίνηση

Δεν υπάρχει περιγραφή

όρθια θέση πάλης

Δεν υπάρχει περιγραφή

<< 10