Προβολή εικόνων Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

<< 10

Σύνολο: 11615

όριο χρόνου

Δεν υπάρχει περιγραφή

όριο χρόνου

Δεν υπάρχει περιγραφή

όρτσα! ανέβα!

Δεν υπάρχει περιγραφή

όχημα, γερανοφόρο όχημα, ασυρματοφόρο

«Από τη Λάρισα, έφυγαν σήμερα για την περιοχή της Κάρλας πολλά γερανοφόρα οχήματα»

ύπτιος κολυμβητής

Δεν υπάρχει περιγραφή

ύψος αλμάτων

Δεν υπάρχει περιγραφή

ύψος διχτυού

Δεν υπάρχει περιγραφή

ύψος πτήσης (της βολίδας)

Δεν υπάρχει περιγραφή

ώθηση

Δεν υπάρχει περιγραφή

ώθηση

Δεν υπάρχει περιγραφή

ώτο κιου (auto-cue)

«... έκανε “δοκιμαστικό” μέσα στο στούντιο 1 της τηλεοράσεως, για να εξοικειωθεί με το σύστημα του “ώτο-κιού” - δηλαδή με το σύστημα που χρησιμοποιείται και στις ειδήσεις όπου το κείμενο “κυλάει” από ...

<< 10