Προβολή εικόνων Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

10 >>

Σύνολο: 11615

(constituer) des indicateurs de performance

Δεν υπάρχει περιγραφή

(global) insolation

Δεν υπάρχει περιγραφή

(in store) promotion

«Το in-store promotion απαιτεί ιδιαίτερα καλή προετοιμασία και οργάνωση για να πετύχει υψηλούς στόχους»

(provoquer) des mouvements spéculatifs de capitaux

Δεν υπάρχει περιγραφή

(απομείωση)

«Λογιστική απομείωση 25% της αξίας ελληνικών τίτλων»

(απονίτρωση)

«Ο σταθμός θα διαθέτει συστήματα αποθείωσης και απονίτρωσης έτσι ώστε να τηρούνται οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές»...

(απονεμητής, -τρια)

«Μία ακόμη πολυνίκης του θεσμού, η Ελένη Μενεγάκη, παρότι ασθμαίνουσα ως απονεμήτρια, έλαμψε ως βραβευόμενη στη σκηνή του “Σινέ Κεραμεικός”, παραλαμβάνοντας το βραβείο της “αγαπημένης παρουσιάστριας ε...

(βαθμολογική) Κατάταξη

Δεν υπάρχει περιγραφή

(βολή με το) εξωτερικό (του ποδιού)

Δεν υπάρχει περιγραφή

(βολή με το) εσωτερικό (του ποδιού)

Δεν υπάρχει περιγραφή

(δυσπροσπέλαστος, -η, -ο)

«Σχολιάζοντας όσα βλέπουμε γύρω μας -μιλώντας για τους ιδιόρρυθμους συναδέλφους, για τους αναξιοπαθούντες γέροντες, για τους ανοικονόμητους συζύγους, για τη φρίκη των βομβαρδισμών στο Νότιο Λίβανο, γι...

(επιτυχημένο) τρίποντο

Δεν υπάρχει περιγραφή

10 >>