Προβολή εικόνων Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

10 >>

Σύνολο: 11615

Eurostat

«Η Eurostat έπειτα από όλα αυτά αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να ζητήσει επανεξέταση και της περιόδου 1997-1999...»

F.R.I.

Αρχικά γράμματα της έκφρασης «συχνότητα επαναλήψεως των παλμών».

Fonds europeen de coopération monétaire (FECOM)

Δεν υπάρχει περιγραφή

Fonds européen de développement régional (FEDER)

Δεν υπάρχει περιγραφή

Francis turbine

Τύπος υδροστροβίλου ο οποίος περιλαμβάνει αγωγό με διόδους για το πέρασμα του νερού κατασκευασμένο από κοίλα ελάσματα ή πτερύγια. Καθώς το νερό περνάει από τον αγωγό και τις κοίλες επιφάνειες προκαλεί...

GRS

Δεν υπάρχει περιγραφή

Galilean satellites

Δεν υπάρχει περιγραφή

Geochemistry

Δεν υπάρχει περιγραφή

Geodesy

Δεν υπάρχει περιγραφή

Geography

Δεν υπάρχει περιγραφή

Geology

Δεν υπάρχει περιγραφή

Geomagnetism

Δεν υπάρχει περιγραφή

10 >>