Προβολή εικόνων Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

10 >>

Σύνολο: 11615

Jahn-Teller effect

Δεν υπάρχει περιγραφή

Jupiter

Δεν υπάρχει περιγραφή

Kaplan turbine

Τύπος στροβίλου ο οποίος φέρει δύο πτερύγια με ρυθμιζόμενη κλίση. Ο στρόβιλος μπορεί επίσης να φέρει θύρες, ώστε να ελέγχεται η γωνία ροής του ρευστού στα πτερύγια....

Kronochemistry or Saturnochemistry

Δεν υπάρχει περιγραφή

Kronodesy

Δεν υπάρχει περιγραφή

Kronography or Saturnography

Δεν υπάρχει περιγραφή

Kronology or Saturnology

Δεν υπάρχει περιγραφή

Kronomagnetism

Δεν υπάρχει περιγραφή

Kronophysics or Saturnophysics

Δεν υπάρχει περιγραφή

Lambert's albedo

Δεν υπάρχει περιγραφή

M.A.T.I.F.

Δεν υπάρχει περιγραφή

Mach number

Δεν υπάρχει περιγραφή

10 >>