Προβολή εικόνων Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

10 >>

Σύνολο: 11615

Mars

Δεν υπάρχει περιγραφή

Martian

Δεν υπάρχει περιγραφή

Mercurodesy

Δεν υπάρχει περιγραφή

Mercury

Δεν υπάρχει περιγραφή

Neptune

Δεν υπάρχει περιγραφή

Neptunography

Δεν υπάρχει περιγραφή

Ohm's law

Σε δεδομένο ηλεκτρικό κύκλωμα, το ποσό ρεύματος σε αμπέρ (A) είναι ίσο με την τάση σε βολτ (V) διαιρούμενη με την αντίσταση σε ωμ (Ω)....

P-type semiconductor

Ένας ημιαγωγός στον οποίο το ρεύμα μεταφέρεται μέσω οπών. Το ρεύμα παράγεται εφοδιάζοντας τον εσωτερικό ημιαγωγό με μια πρόσμειξη αποδέκτη ηλεκτρονίων (π.χ. βόριο σε πυρίτιο)....

PIN (Personal Identification Number)

«Ξεχάστε τα pins και τους μυστικούς κώδικες»

Pap test

Δεν υπάρχει περιγραφή

Pelton turbine

Ένας τύπος υδροστροβίλου ώσης (δράσης) στον οποίο το νερό περνά μέσω ακροφυσίων και κτυπά κύπελλα τοποθετημένα στην περιφέρεια ενός δρομέα ή τροχού, το οποίο προκαλεί την περιστροφή του δρομέα παράγον...

Pluto

Δεν υπάρχει περιγραφή

10 >>