Προβολή εικόνων Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

10 >>

Σύνολο: 11615

DIDON

Δεν υπάρχει περιγραφή

Diochimie ou Jupiterchimie

Δεν υπάρχει περιγραφή

Diodesy

Δεν υπάρχει περιγραφή

Diography or Jupitergraphy

Δεν υπάρχει περιγραφή

Diology

Δεν υπάρχει περιγραφή

Diomagnétisme

Δεν υπάρχει περιγραφή

Diophysics

Δεν υπάρχει περιγραφή

Earth

Δεν υπάρχει περιγραφή

Energy Service Company (ESCo)

Εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας βάσει συμβολαίου με την εταιρεία-πελάτη. Το κέρδος που προκύπτει κατανέμεται βάσει των όρων του συμβολαίου μεταξύ της Ε...

European centre for the development of advanced engineering

Δεν υπάρχει περιγραφή

European documentation and information network

Δεν υπάρχει περιγραφή

Europol

«Η αλήθεια είναι ότι σε άλλο σημείωμα των αστυνομικών συνδέσμων που συμμετέχουν στην κοινή ομάδα “τρομοκρατία” η οποία έχει συσταθεί στην Europol, γίνεται αναφορά στην ανάγκη να συνεισφέρουν όλες οι π...

10 >>