Προβολή εικόνων Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

10 >>

Σύνολο: 11615

Astrobotany

Δεν υπάρχει περιγραφή

Brayton cycle

Θερμοδυναμικός κύκλος ο οποίος αντιπροσωπεύει την ιδανική συπεριφορά ενός ρευστού σε αεριοστρόβιλο και χρησιμοποιεί σταθερή πίεση, προσθήκη θερμότητας και εκτόνωση....

British thermal unit (Btu)

Το ποσό θερμότητας το οποίο απαιτείται, για να αυξήσει τη θερμοκρασία μίας λίβρας (lb) νερού κατά έναν βαθμό Φαρενάιτ (1o F). Ισούται με 252 θερμίδες....

Carnot cycle

Μια ιδανική μηχανή θερμότητας (ιδέα που συνέλαβε ο S. Carnot) στην οποία η ακολουθία των λειτουργιών, που σχηματίζουν τον ενεργό κύκλο, αποτελείται από ισοθερμική διαστολή, αδιαβατική διαστολή, ισοθερ...

Cassini division

Δεν υπάρχει περιγραφή

Comité consultatif des consommateurs

Δεν υπάρχει περιγραφή

Comité de politique économique (CE)

Δεν υπάρχει περιγραφή

Comité des gouverneurs des banques centrales (CE)

Δεν υπάρχει περιγραφή

Comité monétaire (CE)

Δεν υπάρχει περιγραφή

Comité permanent de l' emploi de la CE

Δεν υπάρχει περιγραφή

Comité économique et social

Δεν υπάρχει περιγραφή

10 >>