Προβολή εικόνων Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

<< 10 10 >>

Σύνολο: 11615

abonné, utilisateur, usager général

Δεν υπάρχει περιγραφή

absence of gravity, weightlessness, zero-gravity

Δεν υπάρχει περιγραφή

absolute magnitude of a planet

Δεν υπάρχει περιγραφή

absorber

Το τμήμα ενός ηλιοθερμικού συλλέκτη το οποίο απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία και τη μετατρέπει σε θερμότητα.

absorption

Δεν υπάρχει περιγραφή

absorption coefficient

Σε συστήματα μετατροπής ηλιακής ενέργειας, ο βαθμός στον οποίο μια ουσία απορροφά την ηλιακή ενέργεια.

accelerometer

Δεν υπάρχει περιγραφή

accepted quality level

Επίπεδο ποιότητας ικανοποιητικό και πρακτικό

accord

Δεν υπάρχει περιγραφή

accroissement

Δεν υπάρχει περιγραφή

accroupissement

Μεταβολή στην (επίπεδη) θέση της κουβέρτας του πλοίου, που συνίσταται σε μεγαλύτερη βύθιση της πίσω πλευράς κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του μέσα στο νερό. (Τομέας : Εμπορική ναυτιλία / Θαλάσσιες ...

accroître les gains de productivité

Δεν υπάρχει περιγραφή

<< 10 10 >>