Προβολή εικόνων Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

<< 10 10 >>

Σύνολο: 11615

acidolysis

Δεν υπάρχει περιγραφή

acier

Δεν υπάρχει περιγραφή

acquis

Δεν υπάρχει περιγραφή

acquisition

Δεν υπάρχει περιγραφή

acquisition de méta-connaissances

Δεν υπάρχει περιγραφή

actif

Δεν υπάρχει περιγραφή

actinic light

Φως ικανό να προκαλέσει φωτοχημικές επιδράσεις σε φωτοευαίσθητο υλικό

actinic opacity

Αδιαφάνεια στο φως ειδικών φασματικών χαρακτηριστικών

action

Δεν υπάρχει περιγραφή

action érythémateuse

Πρόκληση ερυθήματος.

actionneur hydraulique

Δεν υπάρχει περιγραφή

actionneur hydraulique rotatif

Δεν υπάρχει περιγραφή

<< 10 10 >>