Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

<< 10 10 >>

Σύνολο: 11615

R.S.O.

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

R.V.L.

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Rankine cycle

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Θερμοδυναμικός κύκλος ο οποίος αποτελεί ιδανικό πρότυπο για τη σύγκριση της απόδοσης των θερμικών μηχανών, των εγκαταστάσεων παραγωγής ατμού, των ατμοστροβίλων και των συστημάτων αντλιών θερμότητας, που χρησιμοποιούν τον συμπυκνωμένο ατμό ως ρευστό λειτουργίας. Η αποδοτικότητα μετράται ως το έργο, το οποίο παράγεται, διαιρούμενο με την παρεχόμενη θερμότητα.

Reynolds number

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

S.M.B.

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

S.M.B.T.M.

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Βραχυγραφία της έκφρασης : scanneur multibande pour thèmes multiples. (Τομέας : Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση)

SO2 atmosphérique

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Διοξείδιο του θείου της ατμόσφαιρας.

SPOT

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Βραχυγραφία της έκφρασης : Satellite Pour l' Observation de la Terre (Τομέας : Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/Δορυφόρος SPOT)

Saturn

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Saturn's ring

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Saturn's ring system

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Stirling engine

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Θερμικός κινητήρας παλινδρομικού τύπου -ή παλινδρομικός κινητήρας- όπου το αέριο λειτουργίας και η πηγή θερμότητας είναι ανεξάρτητα. Το αέριο λειτουργίας συμπιέζεται σε μια περιοχή της μηχανής και μεταφέρεται σε μιαν άλλη περιοχή όπου διαστέλλεται. Το διεσταλμένο αέριο επιστρέφει έπειτα στην πρώτη περιοχή για επανασυμπίεση. Το αέριο λειτουργίας κινείται έτσι εμπρός-πίσω σε κλειστό κύκλο.
<< 10 10 >>