Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

10 >>

Σύνολο: 11615

Jahn-Teller effect

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Jupiter

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Kaplan turbine

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Τύπος στροβίλου ο οποίος φέρει δύο πτερύγια με ρυθμιζόμενη κλίση. Ο στρόβιλος μπορεί επίσης να φέρει θύρες, ώστε να ελέγχεται η γωνία ροής του ρευστού στα πτερύγια.

Kronochemistry or Saturnochemistry

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Kronodesy

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Kronography or Saturnography

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Kronology or Saturnology

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Kronomagnetism

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Kronophysics or Saturnophysics

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Lambert's albedo

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

M.A.T.I.F.

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Mach number

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή
10 >>