Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

10 >>

Σύνολο: 11615

DIDON

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Diochimie ou Jupiterchimie

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Diodesy

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Diography or Jupitergraphy

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Diology

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Diomagnétisme

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Diophysics

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Earth

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Energy Service Company (ESCo)

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας βάσει συμβολαίου με την εταιρεία-πελάτη. Το κέρδος που προκύπτει κατανέμεται βάσει των όρων του συμβολαίου μεταξύ της Ε.Π.Ε.Υ. και του πελάτη.

European centre for the development of advanced engineering

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

European documentation and information network

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Europol

Ενότητα: Νεολογισμοί: ελληνογενείς και ξενόγλωσσοι
«Η αλήθεια είναι ότι σε άλλο σημείωμα των αστυνομικών συνδέσμων που συμμετέχουν στην κοινή ομάδα “τρομοκρατία” η οποία έχει συσταθεί στην Europol, γίνεται αναφορά στην ανάγκη να συνεισφέρουν όλες οι πλευρές»
10 >>