Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

10 >>

Σύνολο: 11615

Geophysics

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Great Red Spot

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

HRV

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Αρχικά γράμματα της έκφρασης «με υψηλή ευκρίνεια στο ορατό».

Heliography

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Hermochemistry or Mercurochemistry

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Hermography or Mercurography

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Hermology or Mercurology

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Hermomagnetism

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Hermophysics or Mercurophysics

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Hi-End

Ενότητα: Νεολογισμοί: ελληνογενείς και ξενόγλωσσοι
«Ο Hi-End ήχος απευθύνεται σε μυημένους. Αν ο ήχος δεν είναι το μεγάλο πάθος σας, καλό είναι να αρκεστείτε σε ένα αρκετά φθηνότερο (και πιο ευχάριστο) hi-fi σύστημα ή σε ένα καλό Home Cinema»

I.R.C.

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Induction motor

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Κινητήρας στον οποίο τριφασικό ή οποιοδήποτε πολυφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα διοχετεύεται σε πηνία με σιδερένιο πυρήνα (ή περιελίξεις) μέσα στον στάτορα. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, το οποίο προκαλεί ρεύμα μαγνητισμού στα πηνία του στροφέα (ή στις περιελίξεις). Η αλληλεπίδραση του μαγνητικού πεδίου με το περιστρεφόμενο πεδίο, που παράγεται κατ αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί περιστροφική κίνηση.
10 >>