Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

10 >>

Σύνολο: 11615

Eurostat

Ενότητα: Νεολογισμοί: ελληνογενείς και ξενόγλωσσοι
«Η Eurostat έπειτα από όλα αυτά αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να ζητήσει επανεξέταση και της περιόδου 1997-1999...»

F.R.I.

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Αρχικά γράμματα της έκφρασης «συχνότητα επαναλήψεως των παλμών».

Fonds europeen de coopération monétaire (FECOM)

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Fonds européen de développement régional (FEDER)

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Francis turbine

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Τύπος υδροστροβίλου ο οποίος περιλαμβάνει αγωγό με διόδους για το πέρασμα του νερού κατασκευασμένο από κοίλα ελάσματα ή πτερύγια. Καθώς το νερό περνάει από τον αγωγό και τις κοίλες επιφάνειες προκαλεί περιστροφή του αγωγού. Η περιστροφική κίνηση μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό μέσω μιας συνδεδεμένης ηλεκτρογεννήτριας.

GRS

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Galilean satellites

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Geochemistry

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Geodesy

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Geography

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Geology

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Geomagnetism

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή
10 >>