Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

10 >>

Σύνολο: 11615

Aphroditochemistry or Venuschemistry

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Aphroditodesy

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Aphroditography

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Aphroditology

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Aphroditomagnetism

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Aphroditophysics

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Areodesy

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Areographie

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Areology

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Areomagnetism

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Areophysics

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Astrobiology

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή
10 >>