Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

10 >>

Σύνολο: 11615

Astrobotany

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Brayton cycle

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Θερμοδυναμικός κύκλος ο οποίος αντιπροσωπεύει την ιδανική συπεριφορά ενός ρευστού σε αεριοστρόβιλο και χρησιμοποιεί σταθερή πίεση, προσθήκη θερμότητας και εκτόνωση.

British thermal unit (Btu)

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Το ποσό θερμότητας το οποίο απαιτείται, για να αυξήσει τη θερμοκρασία μίας λίβρας (lb) νερού κατά έναν βαθμό Φαρενάιτ (1o F). Ισούται με 252 θερμίδες.

Carnot cycle

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Μια ιδανική μηχανή θερμότητας (ιδέα που συνέλαβε ο S. Carnot) στην οποία η ακολουθία των λειτουργιών, που σχηματίζουν τον ενεργό κύκλο, αποτελείται από ισοθερμική διαστολή, αδιαβατική διαστολή, ισοθερμική συμπίεση και αδιαβατική συμπίεση.

Cassini division

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Comité consultatif des consommateurs

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Comité consultatif en matière d' ententes et de positions dominantes

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Comité de politique économique (CE)

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Comité des gouverneurs des banques centrales (CE)

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Comité monétaire (CE)

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Comité permanent de l' emploi de la CE

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή

Comité économique et social

Ενότητα: Επιστημονική Ορολογία
Δεν υπάρχει περιγραφή
10 >>