Για προγραμματιστές

Είστε προγραμματιστής και σας φάνηκε ενδιαφέρον το μητρώο; Μπορείτε να έχετε τα αντικείμενα των συλλογών του μητρώου για επεξεργασία μέσω γνωστών πρωτοκόλλων.

Για τις ανάγκες του έργου δημιουργήθηκε ένα νέο σχήμα το academy, που βασίστηκε στα ήδη γνωστά σχήματα Dublin Core, Dublin Core Extended και FOAF.

Ένα από τα πιο γνωστά πρωτόκολλα για συλλογή μεταδεδομένων είναι το OAI-PMH. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό μπορείτε να βρείτε εδώ.

Με βάση αυτό το πρωτόκολλο μπορείτε να συλλέξετε όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν στο μητρώο από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://mopseus-aa.imis.athena-innovation.gr:8080/proaiaa/?verb=ListRecords&metadataPrefix=academy:record

Για να έχετε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο υπάρχει ο παρακάτω σύνδεσμος που παίρνει ως μεταβλητή το μοναδικό αναγνωριστικό του κάθε αντικειμένου:

http://mopseus-aa.imis.athena-innovation.gr/object/proaiindex.php?id=6368