Δικαιώματα

Για την ανάπτυξη του αποθετηρίου χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω τεχνολογίες και υπηρεσίες:

  1. HTML5/Javascript
  2. PHP
  3. Bootstrap
  4. MySQL
  5. Laravel

Όλο το περιεχόμενο δίνεται με βάση την άδεια Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA