Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

10 >>

Σύνολο: 213802

[Ιωάννης] Βηλαράς προς Ιωάννη Οικονόμου Λαρισσαίο.

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

[Ιωάννης] Βηλαράς προς Κων. Οικονόμο.

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

[Ιωαννίκιος Ελασσώνος] προς άδηλο "ιεορολογιώτατο".

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

[Ιωαννίκιος Ελασσώνος] προς τον [Λαρίσσης].

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

[Ιωαννίκιος] Ελασσώνος προς Διονύσιο Λαρίσσης.

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

[Κων. Ευθυβούλης] προς [Κων. Οικονόμο].

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

[Κων. Οικονόμος] προς άδηλο.

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

[Κων.] Οικονόμος προς [Κωνσταντίνο] Κούμα.

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

[Κων.] Οικονόμος προς Κωνσταντίνο Κούμα.

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

[Κων.] Οικονόμος προς Κωνσταντίνο Κούμα.

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

[Κωνσταντίνος Ευθυβούλης] προς Κων. Οικονόμο.

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή

[Κωνσταντίνος Ευθυβούλης] προς Κων. Οικονόμο.

Ενότητα: Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE
Δεν υπάρχει περιγραφή
10 >>