-ακας

Ενότητα:

Διαλεκτικό υλικό των εκδεδομένων τόμων του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών

Λήμμα

-ακας

Τύπος

Λήμμα

Μέρος του λόγου

Παραγωγική κατάληξη

Τυπολογία

-ακας κατάλ. παραγωγικὴ πολλαχ.

Ετυμολογία

Μεγεθ. τῆς καταλ. -άκι. ᾿Ιδ. ΓΧατζιδ. ΜΝΕ 1,423, ΦΚουκουλ. ἐν ᾿Αθηνᾷ 30 (1914) Λεξικογρ. ᾽Αρχ. 38 καὶ KDieterich ἐν Balkan-Archiv 4 (1926) 143.

Σημασιολογία

Χρησιμεύει πρὸς σχηματισμὸν μεγεθυντικῶν προσηγορικῶν καὶ κυρίων ὀνομάτων συνήθως μετὰ σημ. ἐλαττωτικῆς, οἷον: ἀκληρίτης - ἀκληρίτακας, ἀνομίτης - ἀνομίτακας, ἀντρούκλας - ἀντρούκλακας, μεθυστὴς - μεθύστακας, χοῖρος - χοίρακας, Γιˬάννης - Γιˬάννακας, Μανόλης - Μανόλακας, Νικόλας - Νικόλακας, Σήφης (᾽Ιωσὴφ) - Σήφακας, Σταῦρος - Σταύρακας κτλ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/