-άκις

Ενότητα:

Διαλεκτικό υλικό των εκδεδομένων τόμων του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών

Λήμμα

-άκις

Τύπος

Λήμμα

Μέρος του λόγου

Παραγωγική κατάληξη

Τυπολογία

-άκις κατάλ. παραγωγικὴ κοιν. -άτσις πολλαχ.

Ετυμολογία

Ἐκ τῆς μεσν. καταλ. -άκιος ἢ ἐκ τῶν εἰς -άκι. ᾿Ιδ. ΓΧατζιδ. ἐν ᾽Επιστ. ᾽Επετ. Πανεπ. 12 (1915/6) 31 κἑξ. καὶ KDieterich ἐν Balkan-Archiv 4 (1928) 136 κἑξ.

Σημασιολογία

Χρησιμεύει πρὸς σχηματισμὸν ὑποκοριστικῶν κυρίων ὀνομάτων δηλούντων πρόσωπον, ἰδίᾳ δὲ βαπτιστικῶν, οἷον: ᾿Αθανασάκις, Βασιλάκις, Γεˬωργάκις, Δημητράκις, Κωστάκις, Παναγιˬωτάκις, Σταματάκις, Φιλιππάκις κτλ. Ἐντεῦθεν δὲ τὰ εἰς -άκις πατρωνυμικὰ καὶ ἐπώνυμα, οἷον: Κοσμαδάκις, Μανιˬατάκις, Πρασινάκις, Φιλιππάκις, Χατζιδάκις κτλ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/