-άνα

Ενότητα:

Διαλεκτικό υλικό των εκδεδομένων τόμων του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών

Λήμμα

-άνα

Τύπος

Λήμμα

Μέρος του λόγου

Κατάληξη

Τυπολογία

-άνα κατάλ. παραγωγικὴ πολλαχ.

Ετυμολογία

᾿Απεσπάσθη ἐξ ὀν μεγεθυντικῶν εἴς -άν α παρὰ τὰ εἰς -άνι, οἷον πλατάνι -πλατάνα, φουστάνι-φουστάνα κττ.

Σημασιολογία

Δι᾿ αὐτῆς σχηματίζονται μεγεθυντικὰ ἐξ ὀνομάτων,οἷον ἁλυσίδα - ἁλυσιδάνα, πλέξα ἢ πλέξι -πλεξάνα, τρίψα ἢ τρίψι - τριψάνα κττ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/