-άρας

Ενότητα:

Διαλεκτικό υλικό των εκδεδομένων τόμων του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών

Λήμμα

-άρας

Τύπος

Λήμμα

Μέρος του λόγου

Κατάληξη

Τυπολογία

-άρας κατάλ. παραγωγικὴ σύνηθ.

Ετυμολογία

Ἀπεσπάσθη ἐκ μεγεθυντικῶν εἰς -άρας σχηματιζομένων ἐξ ὀνομάτων εἰς -άρι, οἷον ποδάρι - ποδάρας κττ.

Σημασιολογία

Δι᾿ αὐτῆς σχηματίζονται μεγεθυντικὰ ἐκ κυρίων ὀνομάτων, οἷον: Γεώργις - Γεωργάρας, Γεωργαντᾶς ἢ Γεωργαντῆς - Γεωργαντάρας, Κωσταντῆς - Κωσταντάρας, Νικόλας - Νικολάρας κττ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/